Класифікація видів соціальної напруженості в освітніх організаціях

  • Людмила Миколаївна Карамушка Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ
Ключові слова: соціальна напруженість в організації, критерії для аналізу соціальної напруженості в організації; види соціальної напруженості в організації; класифікація видів соціальної н напруженості в організації

Анотація

У статті розкрито зміст феномену «соціальна напруженість в організації». Виділено два рівні аналізу видів соціальної напруженості в організації: а) на мезорівні (рівень аналізу організації в цілому та рівень взаємодії персоналу та організації); б) на мікрорівні (індивідуально-особистісний рівень аналізу).

Обґрунтовано критерії для класифікації видів соціальної напруженості в організації на кожному із рівнів аналізу. Розроблено класифікацію видів соціальної напруженості в організації. Детально охарактеризовано зміст кожного із видів соціальної напруженості в організації.

Опубліковано
2019-11-26

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 3 > >>