Максименко Сергій Дмитрович, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (головний редактор);

Карамушка Людмила Миколаївна, дійсна членкиня НАПН України, докторка психологічних наук, професорка, заступниця директора Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (заст. головного редактора);

Чепелєва Наталія Василівна, дійсна членкиня НАПН України, докторка психологічних наук, професорка, заступниця директора Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України;

Кокун Олег Матвійович, член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України;

Креденцер Оксана Валеріївна, докторка психологічних наук, доцентка, провідна наукова співробітниця лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (відповідальна секретарка);

Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри психології управління Університету менеджменту освіти НАПН України;

Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (координатор);

Івкін Володимир Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (координатор);

Кожушнік Барбара (Kożusznik, Barbara), доктор психологічних наук, професор Сілезького університету в Катовіце(Республіка Польща);

Коростеліна Карина Валентинівна (Korostelina, Karina), доктор психологічних наук, професор Школи аналізу та розв’язання конфліктів Університету Джорджа Месона (США);

Латам Гері (Latham, Gary), доктор психологічних наук, професор Університету Торонто (Канада);

Тейхманн Маре (Teichmann, Mare), доктор психологічних наук, професор Талліннського технічного університету (Естонія);

Фурманов Ігор Олександрович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології факультету філософії та соціальних наук Білоруського державного університету (Республіка Білорусь);

Янчук Володимир Олександрович, доктор психологічних наук, професор, декан факультету професійного розвитку спеціалістів освіти Академії післядипломної освіти (Республіка Білорусь).