Індексація

Науковий журнал «Організаційна психологія. Економічна психологія» проіндексовано у міжнародних наукометричних базах:

INDEX COPERNICUS International (з 2015) (ICV 2015: 42,28; ICV 2016: 57.67; ICV 2017: 74.81; ICV 2018: 79.51)
Academic Resource Index (ResearchBib) (з 2016)
World Catalogue of Scientific Journals (з 2019)
Crossref (з 2018)
Google Scholar (з 2016)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (з 2015)