Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Це стара версія електронного наукового журналу (архів 2015-2019 рр.)
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Дотримання редакційної етики Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


Головна

 

Науковий журнал

«Організаційна психологія. Економічна психологія»

за наук. ред. С.Д. Максименко, Л.М. Карамушки

ISSN  2411-3190

Науковий журнал «Організаційна психологія. Економічна психологія» проіндексовано у міжнародних наукометричних базах:

Index Copernicus International (since 2015), Google Scholar (since 2016), Academic Resource Index (ResearchBib) (since 2016), World Catalogue of Scientific Journals (since 2019)

З вересня 2018 року кожний номер журналу та статті мають DOI (Digital Object Identifier)

 

Засновниками наукового журналу є  Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України  та Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці.

Науковий журнал  зареєстровано як друкований засіб масової інформації (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  - серія КВ № 9340 від 15.11.2004 р.).

Науковий журнал внесено до Переліку наукових фахових видань МОН України з психології  (Наказ № 528 МОН України від 28 квітня 2015 р.).

Метою журналу є сприяння оприлюдненню результатів наукових досліджень як провідних вчених, так і аспірантів, докторантів та пошукувачів наукових ступенів й вчених звань.

Організаційна та економічна психологія є сьогодні одними із актуальних та перспективних напрямків в академічній та прикладній психології не тільки в Україні, а й у всьому світі. Адже, переважно, психологічні фактори є вирішальними для забезпечення ефективної діяльності як окремих працівників, організацій, так і суспільства  в цілому.

Тому видання  нового наукового журналу “Організаційна психологія. Економічна психологія”/ за ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. є актуальним та необхідними кроком на шляху просування та розвитку організаційної та економічної психології в Україні.

У  науковому журналі публікуються результати досліджень фахівців високого кваліфікаційного рівня з різних регіонів України та з-за кордону, що відображають інноваційні науково-прикладні напрями організаційної та економічної психології.

Видання наукового журналу «Організаційна психологія. Економічна психологія» сприятиме розвитку цього напряму психологічної науки в Україні, посиленню співпраці представників академічної та прикладної психології, впровадженню наукових розробок у практику.

Основними завданнями журналу є:
1) Висвітлювати нові наукові результати організаційної та економічної психології українських та зарубіжних авторів.
2) Сприяти відкритості та доступності у висвітлюванні результатів наукових робіт з організаційної та економічної психології провідних вчених, аспірантів і докторантів, інших дослідників.
3) Забезпечувати серед наукової аудиторії психологів-науковців постійний інтерес до результатів досліджень своїх колег в Україні та за кордоном.

Журнал публікує статті, що належать до таких сфер психології: організаційна психологія, економічна психологія, психологія управління, психологія праці та інженерна психологія, соціальна психологія організацій тощо.

Зокрема наступні напрямки:
Організаційна психологія: психологія управлінської діяльності; психологія адаптації в організації; психологія професійної кар’єри в організації; психологія професійного стресу та професійного вигорання в організації; психологія професійного  здоров’я в організації; психологічне здоров’я в організації; психологія організаційної культури; соціального-психологічний клімат в організації; психологія   відданості та прихильності персоналу організації; психологія напруженості в організації та ін.
Економічна психологія: психологія підприємництва; психологія грошей; психологія споживчої поведінки; психологія багатих і бідних; психологія безробітних та ін.
Психолого-організаційні технології: діагностичні методи в діяльності організаційних психологів; тренінгові програми для психологічної підготовки менеджерів та психологів організацій; моделі психолого-організаційного консультування та ін.

З вимогами до оформлення статей можна ознайомитися на сайті журналу в рубриці «вимоги до статей»

http://www.orgpsy-journal.in.ua/info/8/.

 

Контакти редакції журналу:

01033 м.Київ, вул. Панківська 2, офіс 22

тел. 044 288 07 19

моб.: 050-667-33-44

e-mail: okred278@gmail.com;

LKARAMA01@gmail.com;

 

 

 

 

© 2014-2024 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ