Авторські права та ліцензування

Автори зберігають авторське право, а також надають право редакційній колегії наукового журналу «Організаційна психологія. Економічна психологія» публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і (або) теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY , відповідно до якої автор: дозволяє поширювати – копіювати, передавати свій твір, змінювати – переробляти, автор не дозволяє використовувати свій чи змінений твір з комерційною метою. Слід зберігати посилання на попередніх авторів у визначеній ними формі; змінений наступним співавтором твір має поширюватися на умовах цієї ж ліцензії CC BY.

Автор передає редакційній колегії наукового журналу «Організаційна психологія. Економічна психологія» права на:

  • публікацію статті українською (англійською та російською) мовою та розповсюдження її друкованої версії.
  • розповсюдження електронної версії статті  через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному web-сайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях тощо).

Автор зберігає за собою право без узгодження з редколегією та засновниками:

  1. Використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою.
  2. Використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій (монографій).
  3. Використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій.
  4. Розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного web-сайту журналу) на:
  • персональних web-ресурсах усіх авторів (web-сайти, web-сторінки, блоги тощо);
  • web-ресурсах установ, де працюють автори (включно з електронними інституційними репозитаріями);
  • некомерційних web-ресурсах відкритого доступу.

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті журналу є обов’язковим