Науковий журнал «Організаційна психологія. Економічна психологія» проіндексовано у міжнародних наукометричних базах:

Index Copernicus International (since 2015), 
Google Scholar (since 2016), 
Academic Resource Index (ResearchBib) (since 2016), 
World Catalogue of Scientific Journals (since 2019)

З вересня 2018 року кожний номер журналу та статті мають 
DOI (Digital Object Identifier)

Журналу присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер (International Standard Serial Number) - 
ISSN  2411-3190 (від 23 квітня 2015  року).

Засновниками наукового журналу є  Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці.

Науковий журнал  зареєстровано як друкований засіб масової інформації (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  - серія КВ № 9340 від 15.11.2004 р.).

Науковий журнал  включено до Переліку наукових фахових видань України, Категорія «Б», психологічні спеціальності – 053 відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 року № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975».

Організаційна та економічна психологія є сьогодні одними із актуальних та перспективних напрямків в академічній та прикладній психології не тільки в Україні, а й у всьому світі. Адже переважно психологічні фактори є вирішальними для забезпечення ефективної діяльності як окремих працівників, організацій, так і суспільства  в цілому. Тому видання  наукового журналу “Організаційна психологія. Економічна психологія”/ за ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. є актуальним та необхідними кроком на шляху просування та розвитку організаційної та економічної психології в Україні, посилення співпраці представників академічної та прикладної психології, впровадження наукових розробок у практику.

Метою журналу є сприяння оприлюдненню результатів наукових досліджень в сфері організаційної та економічної психології.

Основними завданнями журналу є:
1) Висвітлювати нові наукові результати організаційної та економічної психології українських та зарубіжних авторів.
2) Сприяти відкритості та доступності у висвітлюванні результатів наукових робіт з організаційної та економічної психології провідних вчених, аспірантів і докторантів, інших дослідників.
3) Забезпечувати серед наукової аудиторії психологів-науковців постійний інтерес до результатів досліджень своїх колег в Україні та за кордоном.

Журнал публікує статті, що належать до наступних напрямків: організаційна психологія, економічна психологія, психологія управління, психологія праці та інженерна психологія, соціальна психологія організацій тощо.

З вимогами до оформлення статей можна ознайомитися на сайті журналу в рубриці «інструкція для авторів»

 Контакти редакції журналу:
01033 м.Київ, вул. Панківська 2, офіс 22
тел. 044 288 07 19
моб.: 050-667-33-44
e-mailokred278@gmail.com;
LKARAMA01@gmail.com;