Техніки психологічного консультування та їх використання у роботі із здобувачами закладів професійної освіти в умовах воєнного стану

  • Олег Йосипович Фурс Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України https://orcid.org/0000-0002-3301-3161
Ключові слова: психологічне консультування, техніки, консультант, спеціальні прийоми, психологічна проблема, допомога, здобувач

Анотація

Вступ. Використання психологічного консультування у подоланні кризових психічних станів є важливою складовою проблеми, яка стосується підвищення стресостійкості здобувачів освіти.

Мета: Обґрунтувати техніки психологічного консультування та їх використання у фаховій підготовці здобувачів професійної та професійно-технічної освіти.

Методи. Описано техніки, які використовуються в психологічному консультуванні здобувачів освіти: постановка запитань, відображення змісту (перефразування і узагальнення), паузи мовчання, відображення почуттів, інтерпретація, конфронтація.

Результати. Розкрито сутність поняття «консультування». Проаналізовано техніки психологічного консультування, які використовуються в психологічному консультуванні здобувачів професійної та професійно-технічної освіти. З’ясовано, що викладені техніки психологічного консультування є основою діяльності психолога-консультанта, знаряддями, без яких неможливо уявити будь-яку професійну психологічну допомогу.

Висновки. Доведено, що використання технік психологічного консультування здобувачів професійної та професійно-технічної освіти є ключовим елементом покращення їх морально-психологічного стану, успішності та вирішення кризових життєвих ситуацій.

Посилання

1. Васьківська, С. (2004) Основи психологічного консультування. Київ: Четверта хвиля. https://moodle.oa.edu.ua/mod/resource/view.php?id=4179
2. Горностай, П.П. (1997). Проблемний аналіз в консультативній практиці. Практична психологія: теорія, методи, технології: Матеріали наук. семінару. Київ: Ніка Центр. 72-78. http://gorn.kiev.ua/publ02.htm
3. Кокун, О.М., Агаєв, Н.А., Пішко, І.О., & Лозінська, Н.С. (2018). Основи психологічних знань про психічні розлади для військового психолога: методичний посібник. Київ: НДЦГПЗСУ, 310. https://core.ac.uk/download/pdf/159118753.pdf
4. Максименко, С. (2013). Психологія учіння людини: генетико-моделюючий підхід: монографія. Київ: Видавничий Дім «Слово». https://lib.iitta.gov.ua/734047/1/1-30_merged.pdf
5. Пічі, В.М. (Ред.). (2013). Все про соціальну роботу. Львів: Новий світ–2000. https://mybook.biz.ua/ua/sociologiya/socialna-robota-navchalniy-enciklopedichniy-slovnik-dovidnik/
6. Сойма, Н.Д. (2016). Психологічне консультування як важлива складова професійної соціальної роботи з дітьми, які мають порушення в адаптації. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 1(38), 265-268.
7. Шандрук, С. (2015). Освітня модель професійного становлення особистості практичного психолога. Актуальні проблеми психології, 1(42), 92-97.
8. Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році: додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 02.08.2022 №1/8794-2. file:///C:/Users/admin/Downloads/list_8794.pdf.
9. Яценко, Т. (2004). Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання. Київ: Вища школа. http://librarium.freehostia.com/human/psyhologija/11/teoriya-praktika-grupovoi-psihokorekcii-yacenko.html
10. Hembley, G. (2004). Telephone help. Telephone counseling guide. Perm.
11. Rogers, C. (1961). On Becoming a Person. Boston: Houghton Miffin, https://www.worldcat.org/title/172718
Опубліковано
2023-10-05