Сприйняття фейкових новин українськими респондентами

Ключові слова: фейкові новини, сприйняття, ставлення, дезінформація, пропаганда, ЗМІ

Анотація

Вступ. Сьогодні увага всього світу прикута до України через війну з рф, за таких умов протидія поширенню фейкових новин є як ніколи актуальною. Тому дуже важливо виділити практики та інтерпретації респондентами фейкових новин з трьох точок зору: сприйняття та установки щодо них, уявлення про взаємодію з ними та думки щодо протидії їм.

Мета. Стаття спрямована на висвітлення трьох точок зору респондентів щодо фейкових  новин: сприйняття та установки щодо них, уявлення про взаємодію з ними та думки щодо протидії їм з боку різних груп стейкхолдерів.

Методи: експертні інтерв'ю, контент-аналіз, якісний аналіз та допоміжні стратегії: абстракція, дедукція, контекстуалізація, інтерпретативний контент-аналіз та його «контекстуальний» аналіз.

Результати. Наше дослідження показує, що українські користувачі медіа є обізнаними щодо загроз, які походять від фейкових новин, зокрема: паніка, розчарування та зміна світогляду. Користувачі українських ЗМІ намагаються знайти лідерів думок, які можуть оцінити достовірність новин. За таких умов допоміжною діяльністю у пошуку достовірної інформації можуть бути: перевірка наукових баз даних, пошук суперечливої інформації та співпраця між користувачами ЗМІ, організаціями ЗМІ, науковцями, менеджерами з комунікацій, журналістами та іншими учасниками екосистеми ЗМІ.

Висновки. Наші висновки щодо медіа-екосистеми України можуть сприяти розумінню взаємодії фейкових новин в інших європейських країнах із подібними медіа-культурними умовами та розробці розумної політики, оскільки успіх управління ІКТ залежить від готовності та участі всіх учасників у медіа-екосистемі.

Опубліковано
2023-10-05