Інноваційні інструменти, що сприяють підвищенню ефективності роботи психологів

  • Володимир Іванович Нестеренко Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти https://orcid.org/0000-0002-1792-9823
Ключові слова: психолог, ефективність, інновація, штучний інтелект, Mind Map, візуалізація

Анотація

Вступ. Психологи відіграють важливу роль у підтримці та поліпшенні психічного стану людей, але вони також стикаються з рядом викликів, пов'язаних зі складністю роботи та ефективністю проведення психотерапевтичних сесій. У зв'язку зі стрімким розвитком технологій та інформаційного суспільства науковці, практики та дослідники в психології активно працюють над розробкою та впровадженням інноваційних інструментів, які допоможуть психологам підвищити ефективність своєї роботи. Ці інструменти можуть включати в себе різноманітні програмні забезпечення, мобільні додатки, віртуальну реальність, штучний інтелект та інші технології, що застосовуються у психологічній практиці.

Мета: проаналізувати потенціал інноваційних інструментів, що сприяють підвищенню ефективності роботи психологів.

Методи: аналіз, порівняння, синтез і узагальнення інформації, метод припущень.

Результати. Проаналізовано конкретні інноваційні інструменти та технології, які можуть бути корисними в психологічній роботі. Зокрема, розглянуто використання віртуальної реальності для проведення сеансів терапії та тренування соціальних навичок. Також досліджена робота з мобільними додатками та програми, які допомагають у веденні щоденників та контролю емоційного стану. До інноваційних інструментів також відноситься використання штучного інтелекту для аналізу даних та автоматизації деяких завдань. Для текстів ChatGPT, для генерації зображень: Midjourney та Adobe Firefly. Детально розглянута робота з Mind Map «інтелект карта». А також ефективність вебінарів та онлайн-консультацій. Підкреслено важливість використання інноваційних інструментів та технологій у психологічній практиці, а також необхідність постійного вдосконалення психологів та відкритості до нових можливостей для забезпечення високої якості психологічних послуг у сучасному світі.

Висновки. Автором показано потенціал інноваційних інструментів, які можуть підвищити ефективність роботи психологів.

Посилання

1. Романовський, О.Г., Гриньова, В.М., & Резван, О.О. (2018). Ментальні карти як інноваційний спосіб організації інформації в навчальному процесі вищої школи. Інформаційні технології і засоби навчання, 2. 185–195. DOI: 10.33407/itlt.v64i2.2187
2. Сидорук, І.І. (2020). Використання технології mind mapping у формуванні соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 71, 216–220. DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.71-2.40
3. Сілкова, О.В., & Лобач, Н.В. (2018). Педагогічна технологія візуалізації навчальної інформації. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 62. 180–183. УДК 37.091.33-028.22
4. Шостак, І.В., & Купріянов, Д.А. (2015). Підвищення ефективності дистанційного навчання у технічних вишах на основі використання інтерактивної когнітивної графіки. Системи обробки інформації, 9. 190–194. Вілновлено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2015_9_41
5. Alberts, F. L., Jr. (2013). Psychological assessment. Preventing adolescent suicide. 189-212. doi:10.4324/9780203767801 Retrieved from www.scopus.com
6. Diana, D.P. (2012). Marketing for the mental health professional: An innovative guide for practitioners. doi:10.1002/9781118269695
7. Mantovani, F., Castelnuovo, G., Gaggioli, A., & Riva, G. (2003). Virtual reality training for health-care professionals. Cyberpsychology and Behavior, 6(4), 389-395. doi:10.1089/109493103322278772
8. McCord, C. E., Saenz, J. J., Armstrong, T. W., & Elliott, T. R. (2015). Training the next generation of counseling psychologists in the practice of telepsychology. Counselling Psychology Quarterly, 28(3), 324-344. doi:10.1080/09515070.2015.1053433
9. Miller, T. W., Miller, J. M., Kraus, R. F., Kaak, O., Sprang, R., & Veltkamp, L. J. (2003). Telehealth: A clinical application model for rural consultation. Consulting Psychology Journal, 55(2), 119-127. doi:10.1037/1061-4087.55.2.119
10. Miller, T. W. (1998). The psychologist with 20/20 vision. Consulting Psychology Journal, 50(1), 25-35. doi:10.1037/1061-4087.50.1.25
11. Richardson, L. K., & Simpson, S. (2015). The future of telemental health and psychology in australia: Restoring the psychologically «clever country»? Australian Psychologist, 50(4), 307-310. doi:10.1111/ap.12134
Опубліковано
2023-10-05