Грошові установки жінок та їх зв’язок з соціально-демографічними, соціально-економічними та організаційно-професійними чинниками

Ключові слова: жінки, гроші, ставлення до грошей, грошові установки, соціально-демографічні чинники, соціально-економічні чинники, організаційно-професійні чинники

Анотація

Вступ. Дослідження проблеми ставлення жінок до грошей є актуальним питанням в умовах війни та соціальної напруженості в Україні. Сьогодні на жінок покладається вирішення багатьох фінансових питань родини, адже війна внесла страшні та  сумні корективи в життя людей. Чоловіки на фронті, втрата годувальника, важкі поранення, які призводять чоловіків до втрати працездатності тощо. Усі ці реалії війни загострюють соціально-економічні аспекти життя, впливають на ставлення жінок до грошей  та вимагають від жінок більш активної позиції щодо заробляння грошей. Це потребує дослідження грошових установок жінок.  Актуальним є питання зв’язку грошових установок жінок з соціально-демографічними, соціально-економічними та організаційно-професійними чинниками.

Мета дослідження: проаналізувати рівні вираженості грошових установок жінок та їх зв’язок з соціально-демографічними, соціально-економічними та організаційно-професійними чинниками.     

Методи дослідження. Методика Т. Танга «Шкала Монетарної Етики» (МАS) (модифікований варіант М. Сімків) (Сімків, 2011), авторська анкета-паспортичка.

Результати дослідження. У статті на основі емпіричного дослідження визначено рівні вираженості грошових установок жінок (високий, середній, низький), встановлено позитивні та негативні статистично значущі зв’язки між грошовими установками жінок (гроші як благо, гроші як зло, гроші як засіб досягнення успіху, гроші як чинник поваги до людей, планування видатків,  гроші як засіб досягнення свободи та влади) і трьома групами чинників (соціально-демографічними, соціально-економічними та організаційно-професійними).

Висновки. Отримані дані свідчать про необхідність розробки спеціальних тренінгових програм з психології грошей та підвищення рівня монетарної грамотності жінок.

Посилання

1. Берн, Е. (2020). Що ти кажеш після привітання? Психологія людської долі. Харьків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного дозвілля».
2. Зубіашвілі, І. К. (2007). Проблема монетарних відносин особистісно зрілих людей у сучасній психології. Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 32, 116 –123.
3. Зубіашвілі, І. К. (2009). Ставлення до грошей як фактор економічної соціалізації старшокласників. Автореф. дис. канд. психол. наук. Київ.
4. Карамушка, Л. М., & Ходакевич, О. Г. (2017). Психологічні особливості ставлення студентської молоді до грошей: монографія. Київ: КНЕУ.
5. Клименко, Н.Г. (2020). Комплекс методик для дослідження особистісно-професійних стилів поведінки як чинника ставлення жінок до грошей. Організаційна психологія. Економічна психологія, 4 (21), 60-73.
6. Клименко, Н.Г. (2023). Типи грошових переконань та поведінки жінок і їхній зв'язок з соціально-демографічними, соціально-економічними, організаційно професійними чинниками. Організаційна психологія. Економічна психологія, 1 (28). 106-115.
7. Сімків, М. В. (2011). Адаптація модифікованого україномовного варіанту методики Т.Танга «Шкала грошової етики» (ШГЕ). Практична психологія та соціальна робота, 2, 22-26.
8. Сімків, М. В. (2010). Тип ставлення до оточуючих як чинник монетарних установок. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, 10, 720-731.
9. Сімків, М.В. (2014). Соціально-демографічні чинники монетарних настановлень молоді. Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 10, 26, 666–678.
10. Паршак, О.І. (2020). Оцінка персоналом комерційних організацій ролі грошей у його життєдіяльності: зв’язок із психологічними та організаційно-функціональними характеристиками організацій. Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України, 1, 57, 92-100.
11. Чигир, О.М. (2010). Глибинні мотиви фінансової поведінки особистості: теоретичне вивчення феномена. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, 10, 720-731.
12. Drego, P. (I983). The Cultural Parent. Transactional Analysis Journal, I3, 4, 224-227.
13. Furnham, A. (2014). The new psychology of money. London, England: Routledge.
14. Furnham, А., & Murphy, Т. (2019). Money types, money beliefs, and financial worries: An Australian study. Australian Journal of Psychology, 71(2), 193-199.
15. Tang, T. L., & Gilbert, P. R. (1993) Attitude toward money as related to intrinsic and extrinsic job satisfaction, stress and work-related attitudes. Personality and Individual Differences, 19, 3, 327-332.
16. Yamauchi, K. T., & Templer, D. I. (1982). The Development of a Money Attitude Scale. Journal of Personality Assessment, 46, 5, 522–528.
Опубліковано
2023-10-05