Дослідження соціально-психологічних якостей керівників та найманих працівників у бізнес-організаціях

Ключові слова: лідер, лідерство, емоційний інтелект, соціально-психологічні якості, персонал бізнес-організацій, бізнес-організації

Анотація

    Вступ.  Дослідження соціально-психологічних якостей, що притаманні  лідерам в сучасних бізнес-організаціях, є актуальним для підвищення ефективності їх діяльності та розвитку методів управління у сучасному бізнес-середовищі. Мета: визначити  соціально-психологічні якості керівників та найманих працівників у бізнес-організаціях. Методи. У дослідженні були використані такі методики: «Діагностика лідерських здібностей» (Є. Жаріков, Є. Крушельницький); «Методика діагностики емоційного інтелекту» М. Манойлової,  в адаптації В.І. Барко, В.П. Остапович, П.С. Олешко; «Властивості характеру – опитувальник самооцінки Т. Лірі»; «Тест-опитувальник Г. Айзенка».

Результати. Встановлено, що лідерські здібності керівників відрізняються від здібностей найманих працівників та обумовлені не тільки їхніми соціально-психологічними характеристиками, але й рівнем розвиненості емоційного інтелекту. Визначено, що у керівників бізнес-організацій більш вираженими є лідерські якості, емоційний інтелект та домінантність у стосунках.

Висновки. Отримані результати дозволяють враховувати та передбачати, яким чином виявляється лідерська поведінка під час взаємодії, і які міжособистісні стратегії  поведінки використовуються в колективі.

Посилання

1. Барко, В. І., Остапович, В. П., & Олешко, П. С. (2019). Українськомовна адаптація опитувальника рівня і структури емоційного інтелекту з метою психологічного добору поліцейських. Психологічний часопис, 3, 9-25.
2. Гура, Т., Романовський, О., & Книш, А. (2017). Психологія лідерства в бізнесі: навчальний посібник. Харків : «Друкарня Мадрид».
3. Карамушка, Л.М., & Фелькель, Т.Г. (2013). Лідерство в організації: аналіз основних підходів та важливість їх застосування в організаціях системи вищої освіти. Проблеми сучасної психології, 2, 52-60.
4. Кокун, О.М. (2012). Психологічна структура лідерських якостей майбутнього офіцера. Вісник Національного університету оборони України, 4(29), 170 - 174.
5. Кокун, О.М. та ін. (2012). Збірник методик діагностики лідерських якостей курсантського, сержантського та офіцерського складу: Методичний посібник. Київ: НДЦ ГП ЗСУ.
6. Мітлош, А.В., Моляко, В. О., Бажанюк, В. С. , & Камишин, В. В. (2014). Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, тренінги : монографія. Київ: Інститут обдарованої дитини.
7. Boyatzis, R. E. (2008). Leadership development from a complexity perspective. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 60(4), 298-313.
8. Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97(2), 117–134. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2005.03.002
9. Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. Bantam Books.
10. Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A., (2002). Primal leadership: Learning to lead with emotional intelligence. Boston, MA: Harvard Business School Press.
11. Haslam, A. S., & Platow, M. J. (2001). The link between leadership and followership: How affirming social identity translates vision into action. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(11), 1469-1479.
12. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78.
13. Treviño, L. K., Brown, M., & Hartman, L. P. (2003). A qualitative investigation of perceived executive ethical leadership: Perceptions from inside and outside the executive suite. Human Relations, 56(1), 5-37.
Опубліковано
2023-10-05