Тренінгова програма «Забезпечення психологічного здоров'я менеджерів освітніх організацій в умовах Нової української школи»

  • Антоніна Михайлівна Шевченко Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів https://orcid.org/0000-0002-9644-9691
Ключові слова: менеджери, освітні організації, психологічне здоров’я, ставлення до здоров’я, компоненти психологічного здоров’я, вектори психологічного здоров’я, ресурси, тренінгова програма, інтерактивні техніки

Анотація

Вступ. Збереження психологічного здоров’я менеджерів закладів загальної середньої освіти набуває дедалі більшої значущості, адже постійно зростає кількість стресогенних чинників в управлінській діяльності. 

Мета. Розробка змісту і структури тренінгової програми  для  забезпечення психологічного здоров'я менеджерів освітніх організацій в умовах Нової української школи.

Методи. Технологічний підхід Л. Карамушки. Різні види інтерактивних технік (метод незавершених речень, «мозкові штурми», робота в малих групах, корекційно-розвивальні вправи, групові дискусії, рольові ігри, психологічні практикуми, творчі домашні завдання та ін.), спрямовані на організацію спільної діяльності та забезпечення психологічного здоров'я менеджерів освітніх організацій.

Результати. Розроблено тренінгову програму «Забезпечення психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій в умовах Нової української школи», яка включає чотири тренінгові сесії: «Забезпечення психологічного здоров'я менеджерів освітніх організацій як складова їхньої професійної компетентності», «Моделювання індивідуальної траєкторії забезпечення психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій», «Особистісні ресурси забезпечення психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій», «Вплив освітнього середовища на забезпечення психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій». Загальний обсяг тренінгової програми складає 52 академічні години.

Висновки. Розроблена тренінгова програма може використовуватися для психологічної підготовки менеджерів освітніх організацій.

Посилання

1. Карамушка, Л.М. (2022). Психологічні тренінги для підготовки менеджерів та персоналу організацій (реалізація технологічного підходу): навч. посібник. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/731260/
2. Карамушка, Л.М. (Ред.) (2005). Технології роботи організаційних психологів: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти. Київ : Фірма «ІНКОС».
3. Карамушка, Л.М., Креденцер, О.В., Терещенко, К.В., Лагодзінська, В.І., Івкін, В.М. & Ковальчук, О.С. (2021). Психолого-організаційні детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості: Монографія. Київ-Львів: Видавець Вікторія Кундельська. https://lib.iitta.gov.ua/728402/1/Karamushka.pdf
4. Карамушка, Л.М., & Дзюба, Т.М. (2019). Феномен «здоров’я» як актуальний напрям досліджень в організаційній психології. Організаційна психологія. Економічна психологія, 1 (16), 22–33.
5. Карамушка, Л.М., & Шевченко, А.М. (2019). Аналіз індексу ставлення до здоров’я менеджерів освітніх організацій. Організаційна психологія. Економічна психологія, 2-3 (17), 58-65.
6. Карамушка, Л.М., & Шевченко А.М. (2022). Забезпечення психологічного здоров'я менеджерів та педагогічних працівників освітніх організацій в умовах Нової української школи: навч. посібник. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
7. Карамушка, Л.М., & Шевченко, А.М. (2017). Психологічні чинники та умови забезпечення психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій. Актуальні проблеми психології. Том І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 22-29.
8. Коломінський, Н.Л. (2000). Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект). Київ: МАУП.
9. Обухівська, А. Г., Жук, Т.В., & Зеленько, О.А. (2016). Сучасні технології збереження здоров’я учнів у діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи.
10. Семиченко, В.А. (1999). Психологія соціальних відносин. Київ: «Магістр-S».
11. Тимофієва, М.П. (2009). Психологія здоров’я. Чернівці: Книги – ХХI.
12. Усатов, И.А. (2016). Авторская методика «Тест на определение уровня стрессоустойчивости личности». Научно-методический электронный журнал «Концепт», 11, 681–685.
13. Шевченко, А.М. (2019). Комплекс методик для дослідження психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій. Організаційна психологія. Економічна психологія, (2-3)(9-10), 109-118.
14. Шевченко А. М., & Шелест, Л. В. (2019). Профілактика та подолання булінгу в освітньому середовищі. Біла Церква: КНЗ КОР «КОІПОПК».
15. Fabio, A., Palazzeschi, L. (2008) Emotional intelligence and self-efficacyin a sample of Italianhigh school teachers. Social Behavior and Personality: An international Journal, 36(3), 315–326. DOI: https://doi.org/10.2224/sbp.2008.36.3.315
16. Seashore, C. E. (1908). Elementary experiments in psychology. H. Holtand Co.
Опубліковано
2022-07-22