Індивідуально-психологічні особливості стратегії прийняття рішень споживачами

  • Маріанна Григорівна Ткалич Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України https://orcid.org/0000-0003-4101-9659
  • Наталія Юріївна Закашанська Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України https://orcid.org/0000-0002-4672-8203
Ключові слова: поведінка споживачів, стратегії прийняття рішень, цінності, самомоніторінг, особистісні риси, соціо-економічні умови

Анотація

Вступ.Cьогодні поведінкові моделі та стратегії споживачів – це складний комплексний феномен, який потребує вивчення та обґрунтування щодо його психологічних особливостей для створення ефективної бренд-комунікації з клієнтом на ринку споживання.

Мета: проаналізувати результати емпіричного вивчення індивідуально-психологічних особливостей (особистісні риси, рівень самомоніторінгу, персональні цінності) прийняття рішень споживачами в сучасних соціо-економічних умовах.

Методи. Методика Ш. Шварца для вивчення цінностей, опитувальник «Велика п’ятірка» (BFQ), опитувальник «Стилі прийняття рішень споживачами» (Consumer Style Inventory (CSI) Спроулз та Кендалл).

Результати. У статті на основі регресійного аналізу показано, як цінності, самомоніторинг та особистісні риси («Велика п’ятірка») впливають на стратегії прийняття рішень споживачами: «Перфекціонізм», «Ціна дорівнює якості», «Споживання новинок», «Гедоністичне споживання», «Імпульсивне споживання», «Мінімізація витрат», «Регулярне споживання»; на підставі цього аналізу можливо виокремити кластери (типи) споживачів та особливості їх споживчої поведінки.

Висновки. У статті презентовано та проаналізовано результати емпіричного вивчення індивідуально-психологічних особливостей стратегій прийняття рішень споживачами, визначено, як цінності, особистісні особливості та рівень самомоніторингу визначають зазначені стратегії.

Посилання

Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. (2010) Поведение потребителей. Питер.

Семенда О.В. (2021) Зміни в поведінці споживачів під час коронавірусної кризи. Inter Conf, (42), 157-162.

Ткалич М.Г., Закашанська Н.Ю. (2020) Соціально-психологічний аналіз гендерних маркерів бренд-комунікації. Проблеми сучасної психології: науковий журнал, 1(17), 116-124.

Rahmanov. F., Mursalov. M., & Rosokhata, A. (2021). Consumer Behavior in Digital Era : Impact of COVID-19. Marketing and Management of Innovations, 2, 256-264

Tkalych, M. (2020) Content, structure аnd dynamics of personality values profile. Integrative personal psychology : collective monograph. Lviv : Liha-Pres, 38-54

Опубліковано
2022-05-16