Особливості прояву перфекціонізму у педагогічних працівників

  • Алла Вікторівна Вознюк Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти https://orcid.org/0000-0001-9417-7875
Ключові слова: перфекціонізм, педантизм, професійна спрямованість, ситуативна тривожність, педагогічні працівники, заклади освіти.

Анотація

Вступ. Педагогічна діяльність потребує не лише якісного виконання посадових обов’язків, а й певним чином впливає на особистість самого педагога, його манеру поведінки, зовнішній вигляд. Більшість людей очікує від педагогічних працівників високого рівня професійної компетентності, бездоганності у манері спілкування, толерантного ставлення до учнів тощо, тим самим схиляючи їх до перфекціонізму. Постійна робота над самовдосконаленням потребує неабияких затрат енергії та часу у педагогічних працівників. Тому з метою попередження перфекціонізму виникає потреба у дослідженні його рівня прояву у педагогічних працівників та визначенні чинників, які певним чином впливають на цей феномен.

Мета. Дослідити особливості прояву перфекціонізму у педагогічних працівників та визначити, які індивідуально-особистісні характеристики (професійна спрямованість, ситуативна тривожність, педантизм тощо) педагогічних працівників впливають на рівень прояву цього феномену.

Методи. Для встановлення рівня прояву перфекціонізму у педагогічних працівників використаноест «Чи схильні ви до перфекціонізму?»; опитувальник «Багатовимірна шкала перфекціонізму» П. Гевітта та Г. Флетта (в адаптації І. Грачевої); опитувальник «Велика тривимірна шкала перфекціонізму» М. Сміта, Д. Саклофскі, Й. Стоєбера, С. Шеррі (в адаптації Т. Грубі).  З метою визначення індивідуально-особистісних характеристик, які впливають на рівень прояву перфекціонізму у педагогічних працівників: методика «Визначення типу спрямованості особистості» за Т. Даниловою; опитувальник «Тест на педантизм»; методика «Шкала реактивної і особистісної тривожності Спілбергера» у модифікації Ю. Ханіна.

Результати. Визначено рівень прояву перфекціонізму у педагогічних працівників. Встановлено наявність зв’язку між рівнем прояву перфекціонізму та професійною спрямованістю й ситуативною тривожністю педагогічних працівників. Не було виявлено статистично значущого зв’язку між рівнем прояву перфекціонізму та педантизмом педагогічних працівників.

Висновки. Визначено, що підвищення рівня перфекціонізму у педагогічних працівників негативно впливає на їх професійну спрямованість, а також сприяє прояву ситуативної тривожності у педагогічних працівників, що певним чином може впливати як на виконання посадових обов’язків, так і на задоволеність працею в цілому.

Посилання

1. Гаранян, Н. Г. (2006). Перфекціонізм і психічні розлади (огляд зарубіжних емпіричних досліджень). Сучасна терапія психічних розладів, 1, 31–41.
2. Грубі, Т.В. (2016). Концептуальні підходи до дослідження перфекціонізму особистості. https://tinyurl.com/2rb8p8ez
3. Гуляс, І. А. (2012). Розвиток перфекціоністських настанов у процесі професійної підготовки майбутніх практичних психологів. Психологія особистості, 1(3),40–49.
4. Данилевич, Л. А. (2010). Перфекціонізм як особистісний чинник академічної обдарованості студентів. Автореф. дис. канд. психол. наук. Київ.
5. Данилова, Т. М. (2004). Формування гуманістичної спрямованості особистості майбутнього практичного психолога. Автореф. дис.канд. психол. наук. Київ.
6. Завада, Т. Ю. (2012). Теоретичний аналіз перфекціонізму як психологічного феномена. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць, 367–378.
7. Заіка, І. В. (2020). Психологічні умови подолання особистісної напруженості персоналу освітніх організацій. Дис. канд. психол. наук. Київ.
8. Карамушка, Л. М., Бондарчук, О. І., Грубі, Т. В. (2018). Діагностика перфекціонізму та трудоголізму особистості: психологічний практикум. Кам’янець-Подільський : Медобори–2006.
9. Карпенко, З. С. (2004). Перфекціонізм у структурі мотивації професійної діяльності особистості. Вісник Прикарпатського університету. Серія : Філософські і психологічні науки, 6, 131–134.
10. Кононенко, О. І. (2014). Вплив перфекціонізму особистості на виникнення емоційного вигорання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки, 2(1), 81–85.
11. Колтунович, Т. А. (2008). Перфекціонізм як чинник професійного вигоряння вихователів дошкільних навчальних закладів. Наукові записки. Психологія і педагогіка, 19, 111–119.
12. Лоза, О. О. (2009). Психологічний аналіз феномену перфекціонізму: підходи до визначення. Збірник наукових праць, 213–221.
13. Павлова, В. С. (2013). Перфекціонізм як психологічний феномен. Збірник наукових праць. Психологічні науки, 10(91), 2, 242–247.
14. Frost, R., Marten, P., Lahart, C. & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism.Cogn. Ther. Res, 14, 449–468.
15. Hamachek, D. (1978). Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. Psychology, 15, 27–33.
16. Hewitt, P. & Flett, G. (1991). Perfectionism in the Self and Social contexts: conceptualization, assessment and association with psychopathology. J.-1 of Personality and Social Psychology, 60(3), 456–470.
Опубліковано
2022-05-16

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##