Особливості особистісної тривожності як індикатор психологічного благополуччя у жінок

Ключові слова: психологічне благополуччя, суб’єктивне благополуччя, тривожність, соціально-психологічна підтримка жінок

Анотація

Вступ. У статті представлено теоретико-методологічне обґрунтування та емпіричне дослідження феномену психологічного благополуччя та особистісної тривожності у жінок як індикатора благополуччя.

Мета. Теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити вплив особистісної тривожності на благополуччя у жінок.

Методи. «Опитувальний бланк особистісної тривожності» (Спілбергера-Ханіна); «Шкала психологічного благополуччя» (К. Ріфф); «Шкала суб'єктивного благополуччя» (А. Перуа-Баду, в адаптації М. Соколової).

РезультатиВиявлено психологічні особливості жінок, які мають різні рівні благополуччя та особистісної тривожності. Аналіз теоретичних і емпіричних даних підтвердив наявність закономірного зв’язку між психологічним благополуччям і тривожністю жінок.

Висновки. З метою оптимізації психологічного благополуччя, в процесі надання соціально-психологічної підтримки, була розроблена та апробована тренінгова програма, спрямована на зменшення тривожності у жінок та розвиток довіри до інших. Підібрано ефективні методики для зниження тривожності та проаналізовано вплив цих технік на психологічне благополуччя жінок.

Посилання

1. Аргайл, М. (2003). Психология счастья. Санкт-Петербург: Питер.
2. Аршава, І.Ф., Носенко, Д.В. (2012). Суб’єктивне благополуччя і його індивідуально-психологічні та особистісні кореляти. Вісник ДНУ. Серія : Педагогіка і психологія, 9/1, 3-10.
3. Горбаль, І. С. (2012). Відчуття суб’єктивного благополуччя як передумова та втілення психологічного здоров’я особистості. Науковий вісник Львівського державного університету, 2, 293-303.
4. Гордова, Е. В. (2011). Модель психологической поддержки эмоционального благополучия в процессе обучения. Киев.
5. Гуляс, І. А. (2017). Суб’єктивне благополуччя: аспекти досліджень. Ракурси психологічного благополуччя особистості: збірник тез доповідей всеукраїнського науково-практичного семінару «Ракурси психологічного благополуччя особистості» (9 червня 2017 р., м. Ніжин). Ред. кол.: Титаренко Т. М. (гол. ред) та ін., 177.
6. Данильченко, Т.В. (2014). Об’єктивні фактори суб’єктивного благополуччя. Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, 13, 165-176.
7. Каргіна, Н. В. (2015). Основні підходи до вивчення психологічного благополуччя особистості : теоретичний аспект. Наука і освіта, 3, 48-55.
8. Кашлюк, Ю.І. (2016). Феномен психологічного благополуччя особистості, як об'єкт психологічного дослідження. Психологічні науки, 2, 70–74.
9. Коробка, Л.М. (2016). Суб’єктивне благополуччя особи в контексті проблеми адаптації до умов і наслідків воєнного конфлікту. Cхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, факультет психології, 207-213.
10. Леонтьев, Д. А. (2011). Введение: личностный потенциал как объект изучения. Личностный потенциал: структура и диагностика, 5-11.
11. Олександров, Ю. М. (2009). Саморегуляція як чинник психологічного благополуччя. Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія, 32, 175-179.
12. Пучкова, Г. Л. (2003). Суб’єктивне благополуччя як фактор самоактуалізації особистості. Херсон.
13. Созонтов, А. Е. (2006). Гедонистический и эвдемонистический подходы к проблеме психологического благополучия. Вопросы психологии, 4, 105-114.
14. Титаренко, Т. М. (2013). Особистісне самоконструювання : циклічнопоступальна динаміка. Психологія і особистість, 1(3), 85-96.
15. Титаренко, Т. М. (2016). Індикатори психологічного здоров’я особистості. Психологічні науки : проблеми і здобутки, 9, 196-215.
16. Шамионов, Р. М. (2007). Психология субъективного благополучия: (к разработке интегративной концепции). Мир психологии, 2, 143-148.
17. Шевеленкова, Т. Д., Фесенко, П. П. (2005). Психологическое благополучие личности (обзор основных концепций и методика исследования). Психологическая диагностика, 3, 95-129.
18. Bradburn, N. M. (1969). The Structure of Psychological Well-being. Chicago: Aldine.
19. Deci, E. L., & Ryan, R. (2000). The «What» and «Why» of Goal Pursuits : Human Needs and the Self–Determination of Behavior personality. Psychological Inquiry, 4, 227-268.
20. Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542–575.
21. Headey, B., & Wearing, A. (1991). Subjective Well-Being: The Stocks and Flows Framework. Subjective WellBeing: an interdisciplinary perspective. Еd. by F. Strack, M. Argyle, N. Schwarz, 49–73.
22. Lyubomirsky, S. (2008). The how of happiness: A scientific approach to getting the life you want. New York: Penguin Press.
23. McAneney, H., Tully, M.A., & Hunter, R.F. (2015). Individual factors and perceived community characteristics in relation to mental health and mental well-being. BMC Public Health, 15, 1237 https://doi.org/10.1186/s12889-015-2590-8.
24. Rath, T. & Harter, J. (2010) Well-Being: The Five Essential Elements. New York: Gallup press.
25. Ryff, C. (2008). Know Thyself and Become what You Are: A Eudaimonic Approach to Psychological Well-Being. Journal of Happiness, 9, 13-39
26. Ryff, C.D., & Keyes, L.M. (2002). Shmotkin Optimizing Well-Being: The Empirical Encounter of Two Traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 6, 1007-1022.
27. Seligman, M., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology. American psychologist, 1, 5-14.
Опубліковано
2022-05-16