Організаційні ресурси психологічної реабілітації військовослужбовців

Ключові слова: військовослужбовці, учасники бойових дій, психологічна реабілітація, поранені, інваліди, адаптація.

Анотація

Вступ. Професійна діяльність військовослужбовців пов’язана з руйнівним впливом бойового стресу. Він може спонукати до радикальних змін в когнітивній, афективній, мотиваційній, смисловій та поведінковій сферах комбатантів, дезадаптації, виникнення бойових психічних травм, розвитку гострих стресових і посттравматичних стресових розладів. Збереження та зміцнення психічного та фізичного здоров’я військовослужбовців вимагає застосування різних форм, заходів, методів психологічної реабілітації.

Мета. Проаналізувати різновиди організаційних ресурсів психологічної реабілітації та особливості її проведення з військовослужбовцями.

Методи. Контент-аналіз літературних джерел та документів, спостереження, експертна оцінка фахівців. Анкетування респондентів та психодіагностика.

Результати. Установлено, що організаційні ресурси психологічної реабілітації військовослужбовців є поєднанням різнобічних форм і методів, спрямованих на досягнення позитивних результатів в лікуванні військовослужбовців. Вони застосовуються в індивідуальній чи груповій роботі. Ефективність психологічної реабілітації залежить від своєчасного виконання індивідуальних реабілітаційних програм, які стали не тільки організаційною формою, але і змістом персональних позитивних перетворень. Організаційні ресурси психологічної реабілітації поділяються на матеріальні, людські та відповідного нормативно-правового забезпечення.

Висновки. З’ясовано, що психологічна реабілітація військовослужбовців потребує значних організаційних ресурсів для її проведення. Напрямком особливої уваги є психологічна реабілітація поранених військовослужбовців, які стали інвалідами під час бойових дій. Сучасний стан психологічної реабілітації вимагає комплексного підходу до її проведення за п’ятьма основними етапами.

Посилання

1. Блінов, О. А. (2019). Бойова психічна травма: монографія. Київ : Талком.
2. Блінов, О. А. (2017). Нормативні документи організації та проведення психологічної реабілітації військовослужбовців. Військова психологія у вимірах війни і миру : проблеми, досвід, перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 36–38.
3. Блінов, О. А. (2017). Организация работы отделения психологической реабилитации Ирпенского военного клинического госпиталя. Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (24 березня 2017 р.). Ірпінь, 8–12.
4. Блінов, О. А. (2015). Основні складові моделі психологічної реабілітації комбатантів. Соціальна робота як правозахисна професія : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29 квітня 2015 р. Чернівці, 20–23.
5. Блінов, О. А. (2016). Особливості організації психологічної абілітації та реабілітації в умовах військового госпіталю. Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції : матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 26 травня 2016 р.). Київ, 45‒47.
6. Блінов, О. А. (2018). Особливості прояву бойового стресу в поранених комбатантів та шляхи корекції його наслідків. Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 7 червня 2018 р.). Київ, 33-36.
7. Блінов, О. А. (2013). Соціально-психологічні основи реабілітації в соціальній роботі : практикум. Київ : НАУ.
8. Блінов, О. А. (2015). Теоретичні уявлення та практичні здобутки психологічної реабілітації поранених комбатантів. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. Педагогіка та психологія, 7–14.
9. Блінов, О. А., & Степаненко, А. А. (2015). Основні напрямки психологічної реабілітації поранених військовослужбовців. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ. Зб. тез доповідей Міжнар. наук.-техн. конф. (Львів, 14-15 травня 2015 р.). Львів, 234–235.
10. Бриндіков, Ю. Л. (2018). Реабілітація військовослужбовців учасників бойових дій в системі соціальних служб: теоретико-методичні основи : монографія. Хмельницький : Видавництво «Поліграфіст».
11. Кіх, А. Ю., Волянський, О. М., & Блінов, О. А. (2015). Проблемні питання організації медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції на госпітальному етапі. Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 3 червня 2015 р.). Київ : НУОУ, 169–171.
12. Лесков, В. О. (2008). Соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців із районів військових конфліктів. Автореф. дис. ... канд. психол. наук. Хмельницький.
13. Попелюшко, Р. П. (2020). Психологічна реабілітація комбатантів при віддалених наслідках стресогенних впливів: монографія. Київ : Видавництво «Людмила».
14. Порядок організації та проведення медико-психологічної реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України (2017): метод. реком. [В. В. Стеблюк, І. Ф. Гончаренко, А.В. Швец та ін.]. Київ.
15. Blinov, Oleg. (2014). Psychological rehabilitation of soldiers in combat conditions and after the fight. European Applied Sciences, July, 7, 36–37.
Опубліковано
2022-05-16