Розвиток кар’єрної орієнтації «менеджмент» у магіcтранток

  • Оксана Петрівна Щотка Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин
Ключові слова: жіноча кар’єра, кар’єрні орієнтації, футуристичний наратив, проспективна ідентичність, самовизначення, планування кар’єри

Анотація

Стаття присвячена проблемам самовизначення жінок в ґендерно не типових сферах професійної самореалізації, якою є менеджмент. Предметом аналізу стала сформованість (усвідомленість) кар’єрної орієнтації «менеджмент» у магістранток різного профілю навчання. Кар’єрні орієнтації втілюють особистісні смисли людини у професійній діяльності, і, будучи сформованими, вони стають чинником оформлення кар’єрних цілей, визначають напрям саморозвитку та самоздійснення особистості впродовж професійного шляху. Емпірично встановлені домінуючі кар’єрні орієнтації магістранток, рівень сформованості орієнтації «менеджмент», намічені шляхи підтримки самовизначення жінок, орієнтованих на управлінську кар’єру.

Опубліковано
2017-03-25