Розвиток професійної компетентності у фахівців, які працюють у соціальному секторі

  • Мирослав Станішевський Опольський університет, Ополє, Польща
Ключові слова: професійна компетентність, професійна мотивація, оцінка зміни компетентності, професіоналізація діяльності, кваліфікаційний проект, соціальний сектор

Анотація

У статті розглянуто питання розвитку професійної компетентності у фахівців, що працюють у соціальному секторі. Проведено аналіз низки кваліфікаційних проектів. спрямованих на розвиток професійної компетентності у різних фахівців і фахівців-волонтерів, які працюють у соціальному секторі не за прямим фахом. В якості матеріалу для цього дослідження використано результати роботи проектів «Підготовка персоналу для національної мережі консультативних кабінетів підтримки ВІЛ-інфікованих людей», «Навчально-профілактична програма зі зниження небезпеки зараження ВІЛ в середовищі християнських громад і жителів Одеської області», «Надання психологічної допомоги населенню, підвищення кваліфікації, супервізія і «польова» практика фахівців у психокорекційних групах, для  поліпшення роботи сектору соціальних послуг в Україні» та низки інших кваліфікаційних проектів.

Посилання

1. Агачева Ю. Дослідження атракції як феномену міжособистісної взаємодії / Ю. Агачева, О. Блинова // Актуальні проблеми практичної психології. – 2004. – Бн. – С. 11–12.
2. Васильков В. Н. Дослідження атракції як феномену міжособистісної взаємодії / В. Н. Васильков // Актуальні проблеми практичної психології. – 2004. – Бн. – С. 55–58.
3. Вторая конференция по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии // Сборник тезисов ЕЕСААС. – 2008. – С. 173–193.
4. Емельянов Ю. Н. Обучение общению в учебно-тренировочной группе / Ю. Н. Емельянов // Соціальна психологія груп / за ред. Н. О. Євдокимової. – Миколаїв : Іліон, 2013. – C. 609–620.
5. Маслоу А. Г. Мотивация и личность / А. Г. Маслоу. – СПб. : Евразия, 2001. – 478 с.
6. Роджерс К. Искусство консультирования и терапии / К. Роджерс. – М. : Эксмо, 2002. – 976 с.
7. Третья конференция по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии // Сборник тезисов ЕЕСААС. – 2008. – С. 105–107.
8. Фопель К. Социально-психологическое обучение в группе / К. Фопель // Соціальна психологія груп / за ред. Н. О. Євдокимової. – Миколаїв : Іліон, 2013. – C. 552–583.
9. Холостова Е. И. Социальная работа : учеб. пособ. / Е. И. Холостова. – М. : Дашков и К, 2006. – 668 с.
10. Чернецкая А. А. Технология социальной работы : учебник / под ред. А. А. Чернецкой и др. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 400 с.
11. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии / И. Ялом. – СПб. : Питер, 2000. – 640 с.
Опубліковано
2017-03-25