Комунікативна компетентність у фахівців, що працюють у соціальному секторі

  • Жанна Станішевська Опольський університет, Ополє, Польща
Ключові слова: комунікація, комунікативна компетентність, вербальна комунікація, спілкування, комунікант, соціальна інгібіція, соціальна робота

Анотація

Для розв’язання соціальних проблем, необхідних для стабілізації суспільства, важливим є розвиток соціальних організацій, програм і соціальної допомоги. Особливу значущість тут набуває роль соціального працівника. Один із головних чинників соціальної роботи –  установлення контакту з клієнтом. Соціальна робота може бути ефективною тільки у тому випадку, якщо соціальний працівник має певні навички спілкування, тобто вміє створити комунікативний зв’язок між собою та клієнтом. Від того, наскільки ефективно фахівець будує комунікативну стратегію, наскільки висока його комунікативна компетентність, залежить кінцевий результат соціальних послуг, що надаються всім, хто їх потребує.

Посилання

1. Барташева Г. І. Взаємодія невербальних та вербальних компонентів в ситуації комунікативного домінування в англомовному дискурсі / Г. І. Барташева. – Харків : ХНУ, 2004. – С. 1–23.
2. Вегнер Г. Психологічні особливості рольових стосунків у дистантних сім’ях / Г. Вегнер // Проблеми сучасної психології / под. ред. С. Д. Максименко. – Кам’янець-Подільский : Аксіома, 2015. – № 27. – С. 103–116.
3. Грушевицкая T. Г. Основы межкультурной коммуникации / T. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, A. П. Садохин. – М. : Юнити-Дана, 2003.– 352 с.
4. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь / И. Х. Дворецкий. – М. : Русский язык, 1986. – 840 c.
5. Лысова А. Психология семьи / А. Лысова. – Владивосток : Дальневосточный университет, 2003. – 120 с.
6. Мельникова K. І. Комунікація як складова підвищення ефективності роботи керівників органів державної влади / K. І. Мельникова, Ю. В. Боковикова // Комунікація / за ред. Дніпренко Н. – К. : К.І.С, 2012. – С. 27–41.
7. Мещерякова Б. Г. Большой психологический словарь / Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 672 с .
8. Мирас Дж. Małżeństwo i rodzina / Дж. Мирас, И. Банарес. – Познань : Święty Wojciech, 2009.– 207 с.
9. Палюх М. Социальная помощь и социальная работа в Польше: психологический и педагогический аспекты / М. Палюх // Проблеми сучасної психології / за ред. С. Д. Максименка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – № 29. – С. 457–471.
10. Семенюк O. A. Основи теорії мовної комунікації / O. A. Семенюк, В. І. Паращук. – К. : ІнЮре, 2009. – 276 с .
11. Филоненко М. Психология общения : учебное пособие / М. Филоненко. – К. : Центр учебной литературы, 2008. – 224 с.
12. Фишалек Ф. Uzciwa kłotnia małżeńska / Ф. Фишалек. – Варшава : PAX, 1990. – 281 с.
13. Харвас-Напиерала Б. Komunikacja interpersonslna w rodzinie / Б. Харвас-Напиерала. – Познань : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008. – 150 с.
14. Чемпен Г. Как улучшить отношение дома / Г. Чемпен. – К. : Kiрiченко, 2009. – 110 с.
15. Штрумска-Силвик Л. Otwartość na «drugiego» człowieka jako podstawa komunikacji wzajemnej / Л. Штрумска-Силвик // Komunikacja i negocjacje a współdzialanie interpersonalne // под. ред. Z. Nęcki, K. Błaszczyk, R.Uździcki. – Торунь : Adam Marszalek, 2009. – 237 с.
16. Ященкова О. Основи теорії мовної комунікації / О. Ященкова. – К. : Академія, 2011. – 304 с.
Опубліковано
2017-03-25