Соціально-психологічні проблеми організації волонтерської діяльності

  • Антоніна Михайлівна Льовочкіна Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
  • Григорій Миколайович Стоколос Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
Ключові слова: організація діяльності волонтерів, взаємодія з волонтерами, організація допомоги біженцям та вимушеним переселенцям, соціальний інтерес, центри волонтерства, волонтерський рух

Анотація

У статті розглядаються соціально-психологічні проблеми організації та розвитку волонтерської діяльності  як добровільної та безоплатної діяльності на благо інших, якої у наш час в Україні потребують воїни та їхні сім’ї, а також  мирні жителі – біженці, переселенці, громадяни, що мешкають у «сірій зоні». Висвітлюються шляхи покращення взаємодії центрів волонтерства та волонтерів, які співпрацюють із такими центрами. Зазначається, що існує необхідність у соціально-психологічній підготовці як волонтерів, що періодично відвідують базові волонтерські центри, так і постійних співробітників таких центрів. Визначаються потреби волонтерів, які вони пропонують, щоб оптимізувати як власну діяльність, так і діяльність центрів волонтерства загалом

Посилання

1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии / А. Адлер. – М. : Академический проект, 2011. – 240 с.
2. Волонтерство: порадник для організатора волонтерського руху / [О. В. Безпалько, Н. В. Заверико, І. Д. Звєрєва та ін. ; уклад. Т. Л. Лях]. – К. : ВГЦ „Волонтер”, 2001. – 176 с.
3. Бондаренко З. П. Волонтерська робота у вищому навчальному закладі / З. П. Бондаренко // Вісник Запорізького національного університету. – 2008. – № 1. – С. 25–30.
4. Вайнілович Н. А. Волонтерський рух у сучасному українському суспільстві: мотиваційний аспект / Н. А. Вайнілович // Методологія, теорія і практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – 2010. – № 2. – С. 407–410.
5. Зверева И. Д. Развитие социальной работы и социальной педагогики в Украине: итоги 2 летней реализации проекта «Социальное образование в Украине» / И. Д. Зверева, Г. М. Лактионова // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 4. – С. 2–6.
6. Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю : навч. посіб. / А. Й. Капська ; Укр. держ. центр соц. служб для молоді. – К. : УДЦССМ, 2001. – 220 с.
7. Маккорлі С. Управління діяльністю волонтерів: Як залучити громадськість до вирішення проблем суспільства ; пер. з англ. / С. Маккорлі, Р. Лінч. – К. : Гурт. 1998. – 286 с.
8. Менеджмент волонтерських груп від А до Я : навч.-метод. посібник / за ред. Т. Л. Лях / [авт. кол. : З. П. Бондаренко, Т. В. Журавель, Т. Л. Лях та ін. – К. : Версо-04, 2012. – 288 с.
9. Мирошніченко Н. О. Особливості підготовки волонтерів до роботи з інвалідами / Н. О. Мирошніченко // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2011. – № 1/2. – С. 40–49.
10. Поліщук В. А. Роль волонтерської практики в процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників [Текст] / В. А. Поліщук // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Педагогіка. Соціальна робота / [гол. ред. І.В. Козубовська]. – Ужгород : Говерла, 2013. – Вип. 29. – С. 153–156. – Рез. рос., англ. – Бібліогр.: с. 156 (6 назв).
11. Потенціал волонтерства та лідерства у здійсненні профілактики ВІЛ та ризикованої поведінки на базі професійно-технічних навчальних закладів : навч.-метод. посібник / [Журавель Т. В., Лях Т. Л., Спіріна Т. П. та ін. ; за ред. Т. В. Журавель, Т. Л. Лях]. – К. : ФО-П Буря О.Д., 2014. – 224 с.
12. Сидоренко Е. В. Терапия и тренинг в концепции Альфреда Адлера / Е. В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2002. – 347 с.
13. GfK 2014 / Волонтерський рух в Україні. – 2014. – 5 грудня / Підготовлено GfK Ukraine на замовлення Організації Об’єднаних Націй в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gfk.ua/ua/documents/presentations/report_vyshlisky.pdf
Опубліковано
2017-03-25