Ґендерні відмінності в уявленнях про «ідеального» керівника організації

  • Людмила Олександрівна Котлова Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир
  • Інна Леонідівна Гарбовська Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир
Ключові слова: ґендер, керівник, організація, психосемантичне дослідження, факторний аналіз

Анотація

У статті проаналізовано результати теоретичного аналізу та емпіричного дослідження ґендерних відмінностей в уявленнях про «ідеального» керівника організації. Для дослідження уявлень чоловіків та жінок про «ідеального» керівника організації було використано асоціативний експеримент. Результати вказують на те, що існують відмінності не лише за статтю, а й за віком. Було встановлено, що  жінки різного віку асоціюють «ідеального» керівника, перш за все, з особистісними та моральними характеристиками, а чоловіки різного віку асоціюють «ідеального» керівника з професійними та, деякою мірою, з особистісними характеристиками

Посилання

1. Адизес И. Идеальный руководитель: Почему им нельзя стать и что из этого следует / И. Адизес. – М. : Альпина Паблишер, 2015. – 264 с.
2. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение : учеб. пособие / О. А. Баева. – М. : Новое знание, 2003. – 368 с.
3. Бендас Т. В. Гендерная психология : учеб. пособие / Т. В. Бендас. – СПб. : Питер, 2006. – 431 с.
4. Берн Ш. Гендерная психология / Ш. Берн. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. – 320 с.
5. Вейнингер О. Пол и характер / О. Вейнингер. – М., 2011. – 512 с. – (Psychology).
6. Гейманс Г. Психология женщины / Г. Гейманс. – СПб. : Изд-во О. Богдановой, 1911. – 248 с.
7. Грошев И. В. Особенности речевого поведения мужчин и женщин / И. В. Грошев // Вопросы психологии. – 2013. – №2. – С. 80–93.
8. Друкер П. Эффективный руководитель / П. Друкер. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 240 с.
9. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – 544 с.
10. Кон И. С. Психология половых различий / И. С. Кон // Вопросы психологии. – 1981. – №2. – С. 47–57.
11. Мойр Э. Пол мозга / Э. Мойр, Д. Джессл ; пер. с англ. М. Скороходова. – М. : Delta, 1992. – 60 с.
12. Хорни К. Женская психология / К. Хорни. – СПб. : Восточно-Европейский Институт психоанализа, 1993. – С. 67–85.
Опубліковано
2017-03-25