Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Науковий журнал проіндексовано в міжнародних наукометричних базах
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» (12-13 квітня 2018 року, м. Київ, Україна)Лабораторія організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка  НАПН України, кафедра психології Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці проводять ХІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію з організаційної та економічної психології «ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» (12-13 квітня 2018 року, м. Київ, Україна).

Основні напрями роботи конференції:

Організаційна психологія:

-        Психологічні особливості діяльності українських організацій в умовах соціального напруження

-        Психологічні особливості діяльності організацій в різних соціально-економічних сферах (промисловість, державне управління; фінансово-економічна сфера; бізнес; освіта; медицина та ін.)

-        Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури 

-        Психологічні основи управління змінами та  організаційним розвитком

-        Психологічні особливості діяльності команд в організаціях

-        Психічне та професійне здоров’я в організації, мобінг

-        Психологія комунікацій та управління конфліктами в організації

-        Технології роботи організаційних психологів  в організації

-        Підготовка менеджерів, організаційних психологів для психологічного забезпечення ефективної діяльності організації

Економічна психологія:

-        Психологічні проблеми державних доходів (податкова психологія)

-        Психологія грошей, інвестицій та заощаджень

-        Психологія підприємництва та психологія внутрішньоорганізаційного підприємництва

-        Психологія маркетингу, реклами та споживчої поведінки

-        Психологія економічної свідомості та поведінки

-        Психологічні аспекти економічної соціалізації

-        Психологія безробітних, бідних та багатих

-        Підготовка менеджерів, психологів до вирішення психолого-економічних проблем

Психологічне забезпечення ефективності і безпеки професійної діяльності у звичайних та особливих умовах:

-        Особливості надання психологічної допомоги особам з ПТСР, учасникам АТО, внутрішньо переміщеним особам

-        Профілактика та подолання професійного стресу і синдрому «професійного вигорання» персоналу в організації

-        Психологічні проблеми  профвідбору, адаптації, мотивації та здійснення професійної кар’єри персоналу в організації

-        Проблеми психологічної безпеки особистості (сек’юрітології)

Місце проведення конференції. Конференція буде проходити в Київському національному торговельно-економічному університеті (м. Київ, вул. Кіото, 19).

Для участі у конференції  необхідно подати до оргкомітету (до 1 березня2018 р.):

·      заявку на участь у конференції за посиланням  (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffkWQiwtE_SBBVM91QWsgt3BSZuIpkntHxDzAmStx-XXk32w/viewform);

·      матеріали виступу робочою мовою обсягом до 2 стор. у електронному вигляді (uaoppp@online.ua);

·      організаційний внесок у відповідному розмірі  та копію банківської квитанції про його оплату. 

Повідомляємо також, що окремо (за бажанням автора тадодатковою оплатою) можна подати статтю до друку до фахових видань:

·  наукового журналу «Організаційна психологія. Економічна психологія» / За наук.ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки; відповідальний секретар О.В. Креденцер; (Журнал проіндексовано у міжнародних наукометричних базах даних: Index Copernicus та  Google Scholar);

·  збірника наукових праць «Актуальні проблеми психології. Т.1. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія»/ За наук.ред.С.Д. Максименка, Л.М.Карамушки; відповідальний секретар К.В. Терещенко.


pdf file

© 2014-2019 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ