Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Науковий журнал проіндексовано в міжнародних наукометричних базах
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


ЗмістТитул

Зміст

Брюховецька О.В. Вплив типу навчальних закладів на особливості сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів 7-15

Гомольська Л.П. Методика дослідження впливу бренд-комунікацій на особливості сприйняття споживача. 15-27

Карамушка Л.М., Баранова В.А. Рівень розвитку типів організаційної культури позашкільних навчальних закладів: зв’язок зі стилем керівництва управлінського персоналу 28-37

Ковальчук О.С., Канциренко О.В. Взаємозв’язок соціальної відповідальності як цінності з психологічним благополуччям української молоді 37-44

Ковровський Ю.Г. Аналіз ефективності впровадження тренінгу «Профілактика та подолання професійного вигорання персоналу Оперативно-рятувальної служби ДСНС України». 45-50

Креденцер О.В. Підприємницька самоефективність персоналу освітніх організацій як чинник розвитку їх підприємницької активності 51-60

Самойленко Д.А. Разработка методики диагностики преданости организации. 60-70

Терещенко К.В. Взаємозв’язок толерантності педагогічних працівників із рівнем організаційного розвитку закладів освіти 70-77

Karamushka, L., Grubi, T. Typology of perfectionism 77-84

Voznyuk, A., Ivkin, V. Main types of managers' psychological readiness for teaching staff management in educational districts 85-91

© 2014-2019 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ