Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Це стара версія електронного наукового журналу (архів 2015-2019 рр.)
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Дотримання редакційної етики Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


ЗмістОрганізаційна психологія. Економічна психологія:


науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОПП/ за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - 2016. - № 2-3 (5-6). - 104 с.


Титул

Зміст

Баранова В.А. Зв’язок між психологічними характеристиками педагогічних працівників та особливостями розвитку типів організаційної культури позашкільних навчальних закладів 7-15

Брюховецька О.В.Взаємозв’язок стилю управління і управлінської емпатії керівників загальноосвітніх навчальних закладів 15-22

Вашека Т.В., Гічан І.С., Гічан К.І.Зв’язок соціально-психологічної адаптації переселенців із Донецької та Луганської областей із вибором ними копінг-стратегій 22-30

Гончаренко Я.В.Методики для дослідження орієнтації на клієнта персоналу комерційних організацій 30-37

Горбанюк О.C., Куц О.В.Методичне забезпечення оцінювання багатовимірного впливу іміджу брендів виробів та послуг на власний образ споживача 37-46

Грубі Т.В.Взаємозв’язок між особистісними чинниками та складовими професійного вигорання працівників державної фіскальної служби України 46-53

Drozdova, Yu.V., Kolot, L.A.Self-identification as an important factor of professional realization 53-59

Журавльов В.В.Результати реалізації тренінгу «Організаційно-психологічна підготовка до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону» 59-67

Захаренко Л.М.Взаємозв’язок негативної агресивності особистості з типом міжособистісних відносин 67-74

Karamushka, L.M., Gnuskina, G.V., Ivkin, V.M.Occupational burnout: the relationships with internal and external professional characteristics of businessmen 74-80

Карамушка Л.М., Заіка І.В.Cоціальна фрустрованість освітнього персоналу: зв’язок із типами організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів 80-89

Кот Г.М.Ґендерний аспект психологічної підготовки майбутніх менеджерів культурно-дозвіллєвої діяльності 89-97

Мушегов О.М.Особливості самоефективності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів 97-103


© 2014-2024 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ