Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Це стара версія електронного наукового журналу (архів 2015-2019 рр.)
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Дотримання редакційної етики Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


ЗмістОрганізаційна психологія. Економічна психологія:

 

науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОПП/ за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - 2015. - № 3. - 98 с.


Титул

Зміст

Maksymenko, S.D., Karamushka, L.M., Kredentser, O.V., Ivkin, V.M. Еconomic psychology in Ukraine: challenges, trends, prospects 7-15

Karamushka, L.M., Tereshchenko, K.V., Ivkin, V.М. Effects of organization-level and individual-level factors on organizational culture types of educational institutions 16-21

Брюховецька О.В. Особливості сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів 21-29

Гнускіна Г.В. Професійне вигорання підприємців: зв’язок із соціально-психологічними установками 30-37

Дзюба Т.М. Опитувальник «Ризики професійного здоров’я»: психометричний аналіз факторної структури 37-44

Карамушка Л.М., Ткалич М.Г. Ґендерна взаємодія персоналу як психолого-організаційний феномен 44-51

Ковальчук О.С. Операціоналізація феномену соціальної відповідальності та концепція уявлень про роботу 52-58

Ковровський Ю.Г. Особистісні чинники професійного вигорання персоналу Оперативно-рятувальної служби ДСНС України 58-65

Креденцер О.В. Поняття «внутрішньоорганізаційне підприємництво»: теоретичний аналіз проблеми 66-73

Ловка О.В. Дослідження особливостей утворення навчальних малих груп у процесі організації групової проектної діяльності студентів 73-81

Овчар О.В. Соціально-психологічна характеристика осіб із низьким рівнем матеріального -добробуту 81-86

Сняданко І.І. Методика дослідження управлінського потенціалу студентів: опис та рекомендації до застосування 87-98

© 2014-2024 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ