Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Це стара версія електронного наукового журналу (архів 2015-2019 рр.)
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Дотримання редакційної етики Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


Зміст 

Організаційна психологія. Економічна психологія:


науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОПП/ за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - 2019. - № 4 (18). - 96 с.


 

Абаніна Г.В., Антонець С.А. Емоційний інтелект як фактор ефективної комунікації в бізнес-організаціях 7-13

Балахтар В. В. Ціннісно-мотиваційна складова становлення особистості фахівця з соціальної роботи 14-20

Брюховецька О. В. Особливості формування асертивності керівників закладів загальної середньої освіти у процесі підвищення кваліфікації 21-27

Дунець Л. М., Павліченко А. П. Ставлення майбутніх працівників поліції до здорового способу життя 28-35

Карамушка Л. М., Карамушка Т. В. Тренінгова програма «Професійна кар’єра та психологічне здоров’я освітнього персоналу» 36-45

Карамушка Л. М., Клочко А. О. Тренінгова програма «Психологія розвитку інноваційних стилів управління в менеджерів освітніх організацій»: завдання, основні тематичні модулі та інтерактивні техніки 46-61

Мілютіна К. Л., Трофімов А. Ю. Адаптація методики «Диспозиції жадібності» 62-68

Примачок Л. Л. Емпіричне дослідження стану сформованості професійної компетентності фізичних реабілітологів 69-77

Романова О. В. Аналіз рівня розвитку та взаємозв’язку організаційної лояльності та професійної прихильності в персоналу медичних закладів 78-84

Терещенко К. В. Вплив соціально-демографічних чинників на рівень толерантності персоналу освітніх організацій 85-93

© 2014-2024 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ