Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Це стара версія електронного наукового журналу (архів 2015-2019 рр.)
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Дотримання редакційної етики Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


Зміст 

Організаційна психологія. Економічна психологія:


науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОПП/ за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - 2019. - № 2-3 (17). - 122 с.


 

Бахмутова Л. М. Дослідження задоволеності працею як вагомого чинника ефективної міжособистісної взаємодії в умовах довготривалих полярних експедицій 7-18

Брюховецька О.В. Роль рефлексії у професійній діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів 19-27

Вознюк А.В. Зв’язок між типами психологічної готовності керівників закладів освіти до управління педагогічними працівниками в освітніх округах та чинниками, які стосуються діяльності закладу освіти 28-35

Гура Н. А. Задоволеність кар’єрою як фактор кар’єрного розвитку та соціально-професійної мобільності 35-47

Карамушка Л.М., Клочко А.О. Інноваційні стилі управління менеджерів освітніх організацій у контексті розвитку емоційного інтелекту: зв’язок з психологічними та організаційно-функціональними характеристиками організації 47-57

Карамушка Л. М., Шевченко А. М. Аналіз індексу ставлення до здоров’я менеджерів освітніх організацій 58-65

Креденцер О.В. Психологічна підготовка персоналу освітніх організацій до розвитку внутрішньоорганізаційного підприємництва 66-76

Лазос Г.П. Теоретико-методологічна модель резильєнтності як основа побудови психотехнології її розвитку 77-89

Лоленко К.М. Методики для дослідження психологічних чинників споживчої поведінки молоді 90-97

Прошукало І.Л. Психологічна специфіка діяльності сервісних організацій 97-104

Смирнова О.П., Кас’янова С.Б. Дослідження емоційного інтелекту, здоров’я та способу життя безробітних, які перебувають на етапі професійної перепідготовки 105-113

Снігур Ю.С. Зв’язок копінг-стратегій керівників закладів загальної середньої освіти з чинниками мікрорівня 114-120

© 2014-2024 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ