Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Це стара версія електронного наукового журналу (архів 2015-2019 рр.)
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Дотримання редакційної етики Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


Зміст 

Організаційна психологія. Економічна психологія:


науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОПП/ за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - 2018. - № 4 (15). - 96 с.


 

Балахтар В.В. Цінність особистісно-професійної самореалізації фахівця як одного з компонентів професійного становлення у сфері соціальної роботи 7-13

Борець О.А. Дослідження мотиваційної сфери особистості, що шукає роботу 13-21

Власенко А.А. Про когнітивну складову професійної соціалізації особистості студента 22-28

Ishchuk, O.V. Deeva, T.V. Directed motivation as a factor influencing the efficiency of organizational staff’s activities 29-35

Карамушка Л.М., Паршак О.І. Оцінка працівниками комерційних організацій ролі грошей у їх життєдіяльності: зв’язок із соціально-демографічними та організаційно-професійними характеристиками працівників 35-47

Карамушка Л.М., Терещенко К.В. Модифікація та адаптація методики «Індекс організаційної напруженості (на прикладі освітніх організацій)» 48-59

Клочко А.О. Традиційні та інноваційні стилі управління менеджерів освітніх організацій (у контексті формування взаємостосунків менеджерів і педагогічного колективу) 59-70

Рутина Ю.В. Зв’язок рівня професійної самоактуалізації державних службовців з психологічними та організаційно-функціональними характеристиками організації 71-83

Синельников Р.Ю. Психологічні чинники громадянської ідентичності особистості. 84-95

© 2014-2024 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ