Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Це стара версія електронного наукового журналу (архів 2015-2019 рр.)
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Дотримання редакційної етики Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


Процедура рецензування

ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ

В ЖУРНАЛ «ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

 

Експертна оцінка відіграє значну роль у публікації наукових журналів шляхом оцінки дійсності, якості та оригінальності наданих рукописів.

Метою рецензування є встановлення стандартів якості авторських рукописів, відповідність їх профілю журналу, об’єкту і предмету організаційної та економічної психології.

Журнал дотримується політики двостороннього «сліпого» (анонімного) рецензування: Авторам не повідомляються імена Рецензентів, Рецензентам не повідомляються імена Авторів. Взаємодія Рецензентів і Авторів здійснюється тільки через уповноважених членів редакції (відповідальних редакторів).

Допускається в окремих випадках (передбачених редакційною колегією) одностороннє «сліпе» рецензування статті у режимі single-blind (Рецензент знає ім’я Автора, Автор – не знає ім’я Рецензента), якщо це буде сприяти удосконаленню статті й гармонізації наукової комунікації.

Основні етапи розгляду статей, що надходять до редакції:

  1. Всі статті, що надходять до редакції, проходять первинну перевірку на відповідність проблематики публікації профілю журналу, її актуальності та соціальної значущості, наявності відповідної структури та дотримання всіх вимог до оформлення статті та літературних джерел. Окрім того, на цьому етапі здійснюється перевірка на плагіат тексу статей. Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, відхиляються на даному етапі.
  2. Якщо стаття відповідає вимогам журналу, то головний редактор (або його заступник) призначає відповідального редактора з числа членів редакційної колегії або редакційної ради, які керують певним науковим напрямком. Відповідальний редактор може приступити до рецензування самостійно або надіслати рукопис для подвійного «сліпого» рецензування двом рецензентам.
  3. Для аналізу статей у якості рецензентів запрошуються відомі вітчизняні та зарубіжні висококваліфіковані фахівці в галузі організаційної та економічної психології, мають досвід наукової, аналітичної й експертної роботи  в сфері організаційної та економічної психології.
  4. Після прийняття запрошення, рецензент опрацьовує статтю та готує письмову рецензію, яка повинна містити наступні змістовні позиції: актуальність дослідження, соціальна значущість, наукова та практична значущість, адекватність методів дослідження, наукова коректність та адекватність отриманих висновків (див. форму рецензії).
  5. На основі отриманих рецензій редакційна колегія приймає рішення щодо статті: а) рекомендується до друку; б) рекомендується до друку після внесення автором змін з урахуванням зауважень і пропозицій рецензентів; в) відхилити статтю.
  6. Редакція зберігає конфеденційність, що стосується статей (змісту, процесу рецензування, критичних зауважень Рецензентів, остаточного рішення), окрім членів редакційної колегії журналу, самого Автора і Рецензентів.

 

Окрім того, кожен номер журналу (за вимогами одного із засновників журналу - Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України) проходить рекомендацію до друку на засіданні Вченої Ради Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. З цією метою рукопис номеру журналу в цілому також проходить додаткове рецензування незалежним внутрішнім рецензентом (доктор наук, член Вченої Ради Інституту) та незалежнім зовнішнім рецензентом (доктор наук, фахівець в галузі психології). Дані про вказаних рецензентів та рішення Вченої Ради про рекомендацію до друку публікуються у відповідних номерах журналів.

Форма рецензії

© 2014-2024 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ