Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Це стара версія електронного наукового журналу (архів 2015-2019 рр.)
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Дотримання редакційної етики Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


Зміст 

Організаційна психологія. Економічна психологія:


науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОПП/ за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - 2018. - № 2 (13). - 122 с.


 

Баранова В.А. Оцінка типів і параметрів організаційної культури позашкільних навчальних закладів працівниками різного віку і статі 7-15

Бахмутова Л.М. Особливості динаміки самоефективності діяльності зимівників українських антарктичних експедицій 15-24

Грубі Т.В. Адаптація психодіагностичної методики «Велика тривимірна шкала перфекціонізму». 24-34

Заіка І.В. Зв’язок рівня розвитку «реального» та «бажаного» типів організаційної культури із особистісною напруженістю педагогічних працівників закладів освіти.. 34-48

Карамушка Л.М. Тренінгова програма «Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації та індивідуально-особистісному рівні»: зміст, структура та основні інтерактивні техніки 48-61

Карамушка Л.М., Ковровський Ю.Г. Взаємозв’язок між рівнем професійного вигорання та організаційно-професійними характеристиками персоналу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України .. 61-68

Karamushka, L.M., Tereschenko, K.V., Kredentser, O.V., Lagodzinska, V.I., Kovalchuk, O.S., Ivkin, V.М. Organizational and psychological factors in the development of social tension in educational organizations and conditions for its overcoming 68-74

Лисенко О.Г. Рівень вияву гострого та хронічного професійного стресу в персоналу швидкої медичної допомоги: зв’язок з місцем розташування та напрямом діяльності медичного закладу.. 74-84

Панченко О.А., Кабанцева А.В., Сердюк І.О. Безпечна діяльність водія-професіонала за медико-психологічними параметрами. 85-92

Паршак О.І. Методики для дослідження ставлення персоналу комерційних організацій до грошей. 93-99

Романова О.В. Методики для дослідження феномену відданості організації у персоналу медичних закладів 99-106

Соломка Т.М. Поліпарадигмальна модель особистісного самоконструювання персоналу організацій. 107-114

Терещенко К.В. Зв’язок між толерантністю освітнього персоналу та організаційно-функціональними чинниками... 115-121

© 2014-2024 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ