Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Це стара версія електронного наукового журналу (архів 2015-2019 рр.)
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Дотримання редакційної етики Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


Зміст 

Організаційна психологія. Економічна психологія:


науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОПП/ за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - 2017. - № 4 (11). - 112 с.


 

Гончаренко Я.В. Орієнтація на клієнта комерційних організацій різного типу 7-15

Горбань Г.О. Соціально-психологічний супровід соціалізації вчителя в умовах реформування освіти 15-22

Дембицька Н.М. Мотивуючі практики для батьків як агентів економічної соціалізації школярів 22-28

Заіка І.В. Методики для дослідження психологічних особливостей організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів в умовах соціальної напруженості 29-35

Ivkin, V.M. Psychological features of the unemployed: analysis of the latest research 36-42

Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С., Івкін В.М. Зв’язок негативних психічних станів персоналу з типом та силою організаційної культури освітніх організацій 43-53

Карамушка Т.В. Связь между уровнем развития готовности аспирантов к осуществлению профессиональной карьеры и ролевым взаимодействием и профессионально-деловым общением на кафедре 54-63

Кулаковський Т.Ю., Кулаковська О.Г. Особливості рівня макіавеллізму службовців бюрократичних установ 63-70

Никоненко О.В. Дослідження моральнісного компонента монетарної соціалізації студентської молоді 70-78

Полякова В. І. Психологічні особливості комунікативної складової гендерної толерантності вчителів закладів середньої освіти 78-85

Пустовий О.М. Дослідження емоційного стану учасників бойових дій на Сході України 86-92

Ткалич М.Г., Шутько Д.О. Гендерно-орієнтовані технології розвитку професійної самоактуалізації персоналу: розробка тренінгової програми 93-98

Ульянова В.С. Аналіз джерел мотивації праці персоналу фермерських господарств 99-105

Шевченко Н.Ф., Швігл О.В. Аналіз поняття «кар’єра» в теоріях зарубіжних науковців 105-111

© 2014-2024 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ