Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Це стара версія електронного наукового журналу (архів 2015-2019 рр.)
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Дотримання редакційної етики Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


Зміст 

Організаційна психологія. Економічна психологія:


науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОПП/ за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - 2017. - № 2-3 (9-10). - 124 с.


 

Гончаренко Я.В. Зв’язок типів персоналу комерційних організацій щодо його орієнтації на клієнта з організаційним розвитком і організаційною культурою 7-18

Danyliuk, I.V., Kurapov, A.O. Acculturation strategies as determinants of organizational communication in foreign cultural environment 18-28

Заіка І.В. Вплив соціальної напруженості на вияви особистісної напруженості педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів 29-39

Карамушка Л.М. Соціальна напруженість в освітній організації: вираженість основних видів і зв’язок з організаційно-функціональними чинниками мезорівня 39-52

Karamushka, L.M., Brukhovetska, O.V., Ivkin, V.M. Features of secondary school principals' professional tolerance orientation 52-57

Карковська Р.І. Етична організаційна поведінка у вітчизняних психологічних дослідженнях 57-70

Когут О.О. Теоретичні аспекти дослідження розвитку організаційної культури 70-77

Креденцер О.В. Вплив організаційної культури на рівень задоволеності працею персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості 77-85

Кривоногова О.В., Карманова С.В. Організація медико-психологічного супроводу дошкільників із гіперкінетичним розладом в умовах родини та освітньої організації 86-93

Пасічна В.Г. Аналіз результатів дослідження емоційно-вольової сфери безробітних у процесі адаптації до професійної перепідготовки 93-102

Терещенко К.В. Взаємозв’язок між толерантністю і рівнем суб’єктивного благополуччя освітнього персоналу 102-108

Шевченко А.М. Комплекс методик для дослідження психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій 109-118

Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С., Івкін В.М., Власов П.К., Соколова І.М., Кисельова Г.А. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку» (1–3 червня 2017 року, м. Харків) 119-123

© 2014-2024 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ