Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Це стара версія електронного наукового журналу (архів 2015-2019 рр.)
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Дотримання редакційної етики Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


Зміст 

Організаційна психологія. Економічна психологія:


науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОПП/ за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - 2017. - № 1 (8). - 98 с.


 

Титул

Зміст

Дзюба Т.М. Професійне здоров’я як умова успішної соціалізації працівника в ситуації мобінгу 7-13

Журавльов В.В. Психологічні чинники професійно-управлінської діяльності в контексті прийняття рішень керівниками органів охорони державного кордону 14-22

Карамушка Л.М., Вознюк А.В. Зміст та структура навчального спецкурсу «Формування психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах» 23-37

Котлова Л.О., Гарбовська І.Л. Ґендерні відмінності в уявленнях про «ідеального» керівника організації. 38-45

Льовочкіна А.М., Стоколос Г.М. Соціально-психологічні проблеми організації волонтерської діяльності 45-52

Станишевская Ж. Коммуникативная компетентность у специалистов, работающих в социальном секторе 53-58

Станишевский М. Развитие профессионльной компетентности у специалистов, работающих в социальном секторе 59-65

Терещенко К.В. Зміст та структура тренінгу розвитку толерантності персоналу закладів освіти в умовах соціальної напруженості 65-75

Урусова О.Г. Результати експериментальної перевірки програми формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до професійної діяльності 76-84

Чуйко О.В. Управлінські засади створення середовища особистісно-професійного розвитку на кафедрі 84-90

Щотка О.П. Розвиток кар’єрної орієнтації «менеджмент» у магістранток 91-97

© 2014-2024 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ