Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Науковий журнал проіндексовано в міжнародних наукометричних базах
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Дотримання редакційної етики Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


Міжнародна редакційна колегія

Міжнародна редакційна колегія:

1.     Максименко Сергій Дмитрович, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (головний редактор)

2.     Карамушка Людмила Миколаївна, член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (заст. головного редактора)

3.     Чепелєва Наталія Василівна, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

4.     Кокун Олег Матвійович, доктор психологічних наук, професор, заступник директора Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

5.     Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, ст. науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (відповідальний секретар)

6.     Москаленко Валентина Володимирівна, доктор філософських наук, професор, завідувачка лабораторії соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

7.     Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління Університету менеджменту освіти

8.     Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

9.     Івкін Володимир Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент, науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

10.  Гері Латам, доктор психологічних наук, професор, Держсекретар, професор організаційної ефективності Ротманської школи менеджменту Університету Торонто (Канада)

11.  Маре Тейхманн, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту індустріальної психології Талліннського технічного університету (Естонія)

12.  Барбара Кожушнік,доктор психологічних наук, професор, директор школи управління університету Сілезії, завідувачка кафедри праці та організаційної психології Інституту психології (Республіка Польща)

13.  Янчук Володимир Олександрович, доктор психологічних наук, професор, декан факультету професійного розвитку спеціалістів освіти Академії післядипломної освіти (Республіка Білорусь)

 

Міжнародна наукова рада:

 

1.     Анжела Картер, доктор психологічних наук, професор, викладач психології праці Інституту психології праці Школи менеджменту Шеффілдського університету (Великобританія)

2.     Цауркубуле Жанна, доктор інженерних наук, професор, ректор Балтійського інституту психології та менеджменту (Латвія)

3.     Коростеліна КаринаВалентинівна,доктор психологічних наук, професор Школи аналізу та розв’язання конфліктів Університету Джорджа Месона (США)

4.     Фурманов Ігорь Олександрович, доктор психологічних наук, професор,завідувач кафедри психології факультетуфілософіїтасоціальних наук Білоруського державного університету (Республіка Білорусь)

5.     Корольчук Микола Степанович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Київського національного торгівельно-економічного університету

6.     Завадська Нанатлія Євгеніївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної та практичної психології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)

7.     Бочелюк Віталій Йосипович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Запорізького національного технічного університету

8.     Ващенко Ірина Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, заступник декана з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка

© 2014-2020 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ