[1]
А. Єфімова, Інтерсуб’єктний підхід у дослідженні соціально-психологічної адаптації українців до вимушеної міграції, opep, vol 30, no 4, pp 16-22, Груд 2023.