Котлова, Л., & Гарбовська, І. (2017). Ґендерні відмінності в уявленнях про «ідеального» керівника організації. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ, (1(8), 38-45. Retrieved із http://orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep/article/view/153