Критичне ставлення до фейкової інформації як особистісний фактор психологічного благополуччя в умовах війни

  • Олена Василівна Винославська Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського https://orcid.org/0000-0002-0311-376X
Ключові слова: психологічне благополуччя особистості, безпека особистості в умовах війни, виклик, небезпека, загроза, фейкова інформація, критичне мислення

Анотація

Вступ. Кризові ситуації, що виникають під час війни, майже завжди призводять до порушення психологічного благополуччя особистості через непередбачені, раптові обставини, в яких є загроза життю або здоров'ю людини. Однією з таких загроз слід вважати неправдиву (фейкову) інформацію, яка може призвести до хибних дій та реакцій населення. Тому дослідження факторів протидії загрозам психологічному благополуччю громадян в умовах війни є актуальною проблемою вітчизняної психології.

Мета. Висвітлити важливе значення критичного мислення, зокрема критичного ставлення особистості до фейкової інформації, для збереження її психологічного благополуччя в умовах війни.

Методи. У дослідженні застосовувався теоретичний аналіз літератури з проблеми збереження психологічного благополуччя особистості в умовах війни, з проблеми класифікації загроз безпеці людини, які виникають через поширення фейкової інформації, з питань розвитку критичного мислення як особистісного чинника протидії фейковій інформації.

Результати. У статті висвітлено зміст структурних компонентів психологічного благополуччя особистості. Проаналізовано зв'язок між задоволенням домінуючих потреб особистості та рівнем психологічного благополуччя, який вона може досягти. Показано, що в умовах війни на перший план виходить потреба в безпеці і захисту, у тому числі захисту від фейкової інформації. Доведено, що здатність особистості до критичного мислення, її уміння протидіяти небезпекам і загрозам, які може містити така інформація, виступає особистісним фактором підтримки власного психологічного благополуччя. Аргументовано необхідність розвитку критичного мислення та умінь протидії фейкам.

Висновки. Наведений у статті матеріал висвітлює можливість збереження психологічного благополуччя особистості в умовах війни шляхом формування критичного ставлення населення до фейкової інформації.

Опубліковано
2023-12-06

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##