Хібукі-терапія як метод подолання психічної травми у дітей в умовах війни

Ключові слова: арт-терапія, Хібукі-терапія, терапія іграшкою, лялькотерапія, психічна травма, терапевтична модель, емоційний стрес

Анотація

Вступ. В умовах агресивної війни рф проти України важливим є використання різних засобів роботи з психічними травмами дітей.  Одним із ефективних засобів роботи з психічними травмами дітей є арт-терапія, зокрема, лялькотерапія, яка допомагає побудувати адекватну систему психологічного захисту.

Мета: теоретичне обґрунтування сутності моделі   Хібукі-терапії як методу лялькотерапії та її ролі у подоланні психічної травми у дітей.

Методи. Для досягнення мети використано теоретичні методи:  аналіз, синтез, узагальнення, аналогія – для формулювання основної наукової проблеми дослідження, визначення її методологічних засад.

Результати. У статті розглянуто проблему подолання психічної травми у дітей, отриманої внаслідок природних катастроф та бойових дій на території їхньої країни, засобами лялькотерапії (Хібукі-терапії). Описано сутність і роль Хібукі-терапії як методу терапії іграшкою у роботі з дітьми, які пережили сильний емоційний стрес. Досліджено процес становлення терапевтичної моделі Хібукі-терапії. Підкреслено, що авторська модель ґрунтується на принципі, згідно з яким діти, які активно протистоять пережитим стресовим ситуаціям, можуть полегшити свої страхи і краще адаптуватися до життя після будь-якої психічної травми.

Висновки. Досліджено процес становлення терапевтичної моделі Хібукі-терапії.  Підкреслено, що використання Хібукі-терапії  може сприяти подоланню психічних травм у дітей в умовах війни в Україні,  підтримці та реабілітації психічного здоров'я тих дітей, які постраждали не лише від війни а й інших несприятливих життєвих подій.

Посилання

1. Селье, Г. (1992). Стресс без дистресса. Рига: Внеда.
2. Юнг, К.Г. (1995). Тэвикстокские лекции. Аналитическая психология: ее теория и практика ; пер. с англ. В. Менжулина. Киев : СИНТО.
3. Freud, A. (1997). The Ego and the mechanisms of defense. The writings of Anna Freud. V. 1, 2. London.
4. Levine, P. (1997). Waking the Tiger: Healing Trauma. North Atlantic books, Berkeley.
5. Zettl, L., & E. Josephs. (2001). Self-Regulation Therapy. Canadian Foundation for trauma Research and Education. Vancouver.
Опубліковано
2022-11-25