Професійний бренд психолога: сутність, етапи та умови розвитку

Ключові слова: персональний бренд, професійний бренд психолога, імідж, імідж психолога, розвиток персонального бренду, етапи розвитку бренду психолога

Анотація

Вступ. Зараз професія психолога важлива як ніколи. Під час війни психіка людей зазнає значних пошкоджень, і потреба в професійній психологічній допомозі зростає щодня. Психологам важливо в цей час свідомо поставитись до питання розвитку свого професійного бренду, коректно та відкрито презентувати свої знання й сферу компетентності, щоб люди змогли віднайти свого психолога та отримати своєчасну допомогу. Розуміння сутності бренду психолога та етапів його розвитку допомагають зробити цей процес максимально коректним.

Мета. На основі аналізу іноземної та вітчизняної літератури визначити сутність професійного бренду психолога, проаналізувати етапи та шляхи його розвитку,  розкрити особливості професійного бренду психолога під час війни.

Результати. У результаті теоретичного дослідження було визначено  зміст професійного бренду психолога,  підкреслено, що імідж психолога є складовою професійного бренду. Визначено етапи розвитку бренду: формування професійного іміджу психолога; набуття професійної компетентності; набуття професійної сили та авторитетності; набуття статусу людина-бренд. Виокремлено такі шляхи розвитку бренду, як еволюційний  та маркетинговий. Окрім того, визначено, що під час війни розвиток професійного бренду психолога може відбуватися  прискореним еволюційним шляхом.

Висновки. Дійшли висновку, що розвиток професійного бренду психолога є важливим процесом. Кожний психолог має приділити увагу  свідомому розвитку свого професійного бренду в інформаційному просторі, обрати свій шлях цього розвитку. Зростання професійного бренду психолога під час війни має свої особливості та потребує подальшого дослідження.

Посилання

1. Вошкалуп, Г. (2018). Чинники формування професійного іміджу сучасного психолога. Acta Paedagogica Volynieses. 3, 212-218.
2. Карамушка, Л. (2022). Психічне здоров’я особистості під час війни: як його зберегти та підтримати: Метод. рекомендації. Київ: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 52 .
3. Карамушка, Л., Креденцер, О., Терещенко, К., Лагодзінська, В., Івкін, В., & Ковальчук, О. (2022). Особливості психічного здоров’я персоналу освітніх та наукових організацій в умовах війни. Організаційна психологія. Економічна психологія, 1(25), 62-74.
4. Лигомина, Т. А. (2019). Критерії формування професійного іміджу практичного психолога як соціально-психологічного феномена. Теорія і практика сучасної психології, 5, 1, 147-151.
5. Лигомина, Т. А. (2020). Аналіз мотивів формування професійного іміджу практичних психологів системи освіти. Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні : збірник тез.(с. 93-97).
6. Ляшко. В. (2022). Вплив війни на психічне здоров’я – колосальний. https://moz.gov.ua/article/news/vpliv-vijni-na-psihichne-zdorov%e2%80%99ja---kolosalnij---viktor-ljashko
7. Новік, Л. О. (2015). Психологічні складові іміджу психолога. Збірник наукових праць РГДУ, 4, 173-176
8. Почепцов, Г. (2009). Имиджелогия: инструментарий по управлению будущим. 6-е изд. Київ: СмартБук.
9. Процко, Н. В. (2009). Роль іміджу у сприйнятті практичного психолога. Актуальні проблеми психології, 7, 20, 2 , 121-123.
10. Чебикін, О. Я., Астрейко, С. В. (2010). Імідж психолога та можливості його формування. Наука і освіта, 8. 44-48.
11. Юнік, І. Д. (2019). Бренд науково-педагогічного працівника ЗВО як тренд сучасності. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи,53, 75-87.
12. Юнік, І. Д. (2020). Бренд та імідж педагога закладу вищої освіти: кореляційна залежність концептів. Теорія і методика професійної освіти, 22, 3, 155-158.
13. Jean-Jacques, Lambin (2012). Market-Driven Management: Strategic and Operational Marketing, Red Globe Press; 3rd edition.
Опубліковано
2022-07-22