Особливості самопізнання в економічній сфері як аспект самовизначення підлітків

  • Наталія Миколаївна Дембицька Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0001-6978-7655
  • Яна Григорівна Запека Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-3412-3629
  • Ярослав Євгенович Рябчич Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-3216-5059
  • Валентина Миколаївна Щербина-Прилука Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України https://orcid.org/0000-0003-3284-9474
Ключові слова: економічне самовизначення, підліток, самопізнання, суб’єкт економіки, відносини споживання, зайнятість, майнові відносини, ставлення до грошей, економічні позбавлення

Анотація

Вступ. Усвідомлення себе, своєї позиції в різних сферах економічних відносин (як особи, що забезпечує щонайперше свої матеріальні та споживчі  потреби) є доволі актуальною проблемою в умовах мінливості норм і правил економічного життя в перманентно реформованій економіці, особливо за військового стану в країні. Тим більш гостро ця проблема постає у підлітковому віці, коли навіть на законодавчому рівні за  особою закріплене право на працю і набувається перший досвід самостійних економічних рішень.

Мета: дослідити особливості пізнання себе в сфері економічних відносин як ключового аспекту розвитку економічного самовизначення у підлітковому віці в сучасній економіці.

Методи: опитувальник «Ставлення до грошей» М. Семенова, анкета для дослідження особливостей економічного самовизначення підлітків  Н. Дембицької, О. Лавренко.

Результати. Визначено закономірності і особливості процесу економічного  самовизначення учнівської та студентської молоді в період підліткового віку. Встановлено, що у підлітків процес пізнання себе в економічних відносинах характеризується тенденцією ускладнення семантичних структур економічної свідомості від молодшого до старшого підліткового віку, тенденцією до формування більш позитивної майнової ідентичності.

Висновки. Саморефлексія та усвідомлення себе як суб’єкта економіки в підлітковому віці відіграє центральну роль в успішному започаткуванні і розгортанні процесу оформлення позиції особистості в просторі споживання, зайнятості і майнових відносин.

Посилання

1. Дембицька, Н. М., Зубіашвілі, І. К., Лавренко, О. В., Мельничук, Т. І. (2021). Соціально-психологічні закономірності економічного самовизначення молоді в умовах суспільних змін: монографія / за ред. Н. М. Дембицької, О. В. Лавренко. Київ–Львів : Видавець Вікторія Кундельська.
2. Дембицька, Н.М. (2020). Психологія економічної соціалізації школярів: Монографія. Київ: Видавець Позднишев
3. Дембицька, Н.М. (2018). Структурно-функціональна модель соціально-психологічного забезпечення економічної соціалізації молоді. Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації молоді: монографія / за ред. Н.М. Дембицької. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 36-43. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/712474
4. Зубіашвілі, І.К. (2020). Психологічні особливості економічного самовизначення старшокласників. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 1. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 56, 30-36. http://appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i56/7.pdf
5. Лавренко, О.В. (2020). Моральні основи економічного самовизначення особистості. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 1. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 56, 44-52.
6. Мельничук, Т.І. (2020). Соціально-психологічні чинники та рівні сформованості економічного самовизначення студентської молоді. Psychological Journal, 5(5), 48-56. https://doi.org/10.31108/1.2020.6.10.5
7. Москаленко, В.В., Білоконь, І.В., Дембицька, Н.М. та ін. (2008). Економічна соціалізація молоді: соціально-психологічний аспект [за заг. ред. В.В. Москаленко]. Київ: Укр. центр політичного менеджменту.
8. Alian, Morin. (2011). Self‐Awareness. Part 1: Definition, Measures, Effects, Functions, and Antecedents Social and Personality Psychology Compass, 5(10), 807–823. DOI:10.1111/j.1751-9004.2011.00387.x
9. Baumeister, R. F., & Vohs, K. D. (2003). Self-regulation and the executive function of the self. In M. R. Leary & J. P. Tangney (Eds.), Handbook of Self and Identity (pp. 197–217). New York, NY: Guildford Press.
10. Frazier, L. D., & Hooker, K. (2006). Possible selves in adult development: Linking theory and research. In C. Dunkel & J. Kerpelman (Eds.), Possible selves: Theory, research and application (pp. 41–59). Nova.
11. Freund, A. M., & Smith, J. (1999). Content and Function of the Self-Definition in Old and Very Old Age. Journal of Gerontology, 54(1), 55-67.
12. Kaplan, A., & Garner, J. K. (2017). A complex dynamic systems perspective on identity and its development: The dynamic systems model of role identity. Developmental Psychology, 53(11), 2036–2051.https://doi.org/10.1037/dev0000339
13. Lavrenko, O. (2019). Theoretical and methodological bases for research on an individual’s economic self-identification. Psychological Journal, 5(5), 71-83. https://doi.org/10.31108/1.2019.5.5.6
14. Lienau, Odette. (2020). The Multiple Selves of Economic Self-Determination. The Yale Law Journal, 129, 2019-2020, 674–689. https://www.yalelawjournal.org/forum/the-multiple-selves-of-economic-self-determination
15. Oyserman, D., & James, L. (2011). Possible identities. In S. J. Schwartz, K. Luyckx, & V. L. Vignoles (Eds.), Handbook of identity theory and research (pp. 117–145). Springer.
16. Pierce, J. L., Jussila, I., Cummings, A. (2009). Psychological Ownership within the Job Design Context: Revision of the Job Characteristics Model. Journal of Organizational Behavior, 30(4), 477-496. DOI: https://doi.org/10.1002/job.550
17. Pierce, J., Kostova, T., Dirks, K, Olin, J. (2002). The State of Psychological Ownership: Integrating and Extending a Century of Research. Review of General Psychology, 7(1), 1-47.
18. Sutton Anna. Measuring the Effects of Self-Awareness: Construction of the Self-Awareness Outcomes Questionnaire (2016). Europe's Journal of Psychology, 12(4), 645–658, doi:10.5964/ejop.v12i4.1178
19. Tesser, A., & Campbell, J. (1980). Self-Definition: The Impact of the Relative Performance and Similarity of Others. Social Psychology Quarterly, 43(3), 341–347. https://doi.org/10.2307/3033737
20. Van Halen, C., Bosma, H. A., & Van der Meulen, M. (2020). Experiencing Self-Definition Problems over the Life Span.Identity, 20:3, 170-187. https://doi.org/10.1080/15283488.2020.1782913
21. Vlasova, Olena, Dembytska, Nataliia & Kornienko, Olena. Psychological Support of Children’s Privacy Development in Preschool Age. Current Problems of Psychiatry, 20(4), 2019, 318-327. https://doi.org/10.2478/cpp-2019-0024
22. Wolfe, M. (1978). Childhood and Privacy. Altman I., Wohlwill J.F. (eds) Children and the Environment. Human Behavior and Environment (Advances in Theory and Research), 3. Springer. Boston MA. 175-222.
Опубліковано
2022-07-22