Зв’язок між типами психологічної готовності керівників закладів освіти до управління педагогічними працівниками в освітніх округах та чинниками, які стосуються діяльності закладу освіти

  • Алла Вікторівна Вознюк Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Суми https://orcid.org/0000-0001-7991-1074
Ключові слова: освітній округ, управління педагогічними працівниками, психологічна готовність керівників закладів освіти до управління педагогічними працівниками в освітніх округах

Анотація

У статті на основі емпіричного дослідження визначено типи психологічної готовності керівників закладів освіти до управління педагогічними працівниками в освітніх округах («нормативний», «стратегічний», «адаптивний», «партнерський»). Проаналізовано зв’язок між типами психологічної готовності керівників закладів освіти до управління педагогічними працівниками в освітніх округах та чинниками, які стосуються діяльності закладу освіти (психологічними: організаційний розвиток, організаційна культура, соціально-психологічний клімат; організаційно-функціональними: тип закладу освіти за специфікою функціонування, місце розташування закладу освіти, тип закладу освіти залежно від кількості учнів).

Посилання

Бондарчук О. І. Модель психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін / О. І. Бондарчук // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2015. – № 1. – С. 33–42.

Брюховецька О. В. Підвищення психологічної готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування як чинник розвитку освітніх організацій / О. В. Брюховецька // Актуальні проблеми психології / [ред. кол. : С. Д. Максименко (гол.http://orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep/workflow/index/34/5# ред.) та ін.]. – К. : Наук. світ, 2007. – Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Ч. 20 / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2008. – С. 82–85.

Вознюк А. В. Психологія підготовки керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах : монографія / А. В. Вознюк. – Суми : СВС Панасенко І. М., 2017. – 416 с.

Дзюба Т. М. Формування психологічної готовності заступника директора школи до взаємодії з учителями в умовах конфлікту : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / Т. М. Дзюба. – К., 2007. – 266 с.

Жербовський Б. М. Формування професійної готовності директора школи до управління якістю освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Б. М. Жербовський ; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 2002. – 20 с.

Івкін В. М. Формування психологічної готовності менеджерів середньої освіти до управління змінами в освітніх організаціях : автореф. дис… канд. психол. наук : 19.00.10 / В. М. Івкін ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2010. – 20 с.

Карамушка Л. М. Психологічні основи управління закладами середньої освіти : дис... д-ра психол. наук : 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» / Л. М. Карамушка. – К., 2000. – 481 с.

Овдієнко І. М. Психологічна підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою : дис... канд. психол. наук : 19.00.07 / І. М. Овдієнко. – К., 2011. – 255 с.

Пінчук Н. І. Зміст і складові психологічної підготовки керівників та персоналу освітніх організацій до роботи з обдарованими дітьми в умовах післядипломної педагогічної освіти / Н. І. Пінчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / [ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – К. : А.С.К., 2012. – Т. I : Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2012. – Вип. 33. – С. 90–94.

Прасол Д. В. Психологічні засади підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до прогностичної діяльності: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Д. В. Прасол. – К., 2009. – 272 с.

Серкіс Ж. В. Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до формування організаційної культури школи : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Ж. В. Серкіс. – К., 2004. – 265 с.

Сингаївська І. В. Зростання психологічної компетентності керівника освітньої організації у процесі підвищення кваліфікації / І. В. Сингаївська // Актуальні проблеми психології / [ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – К. : Вид-во «А.С.К.», 2009. – Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Ч. 24 / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2009. – С. 87–91.

Тополенко О. О. Формування психологічної готовності керівників закладів середньої освіти до прийняття управлінських рішень : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.10 / О. О. Тополенко ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2009. – 21 с.

Фадєєва М. В. Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до формування позитивного іміджу освітньої організації : дис… канд. психол. наук : 19.00.07 / М. В. Фадеєва. – К., 2010. – 251 с.

Цимбал О. І. Психологічна підготовка керівників закладів освіти до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій / О. І. Цимбал // Народна освіта : електрон. наук. фах. вид. / Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, Ін-т педагогіки АПН України, Міжнар. освітній фонд ім. Ярослава Мудрого. – Біла Церква : [б. в.], 2008. – Вип. №3(6).

Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
Вознюк, А. (2019). Зв’язок між типами психологічної готовності керівників закладів освіти до управління педагогічними працівниками в освітніх округах та чинниками, які стосуються діяльності закладу освіти. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ, (2-3(17), 28-35. https://doi.org/10.31108/2.2019.3.17.3

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##