Проблеми адаптації до умов війни українців, які стали героями телевізійної програми «Допомога психолога».

Анотація

Вступ. Повномасштабна війна Росії в Україні спричинила в українців багатовекторний спектр переживань. Крім впливу на емоційну сферу, були задіяні ще й такі: когнітивна, поведінкова, мотивуюча, ціннісно-смислова, фізіологічна та фізична. Порушення вже звичних механізмів роботи психологічних та фізіологічних систем напряму впливає на адаптацію до соціальних, територіальних, індивідуальних, фізичних змін. Війна виступає стресором високої інтенсивності, перебування в стані такого рівня постійного стресу призводить до дезадаптації людини.

Мета. Дослідити психологічні проблеми, які виникають у зв’язку з труднощами адаптації до умов війни в українців, що стали героями телевізійної програми «Допомога психолога». Акцентувати увагу на пошуку засобів психокорекції психологічного стану учасників програми.

Методи. У ході дослідження використовувалися методи  інтерв’ю, надання зворотного зв’язку, а також психотерапевтичні методи роботи з героями програми, які стали клієнтами: когнітивно-поведінковий підхід, гештальт-підхід, арт-терапія, символ-драма, робота з метафоричними картами, робота з образами та метафорами тощо.

Результати. Висвітлено 20 проблемних питань в чотирьох групах: жінки-біженки з дітьми, які перебувають за кордоном; жінки з дітьми, які залишились в Україні; жінки-біженки самотні; чоловіки, які перебувають в Україні і не задіяні у військових подіях. З’ясовано, що найважче адаптувались жінки з дітьми, що залишились в Україні, оскільки це пов`язано з питаннями адаптації до постійного перебування в стресовій ситуації війни. Жінки-біженки з дітьми, які виїхали за кордон, мали труднощі адаптації через відсутність свого житла, вимушене перебування з незнайомими людьми та мовний бар’єр. Показано, що за допомогою розвитку когнітивної та поведінкової сфер можливий контроль емоційної сфери та покращення фізичного й психологічного стану героїв програми.

Висновки. Головна тема звернень героїв телевізійної програми була пов’язана зі складнощами  адаптації до зовнішнього світу та внутрішніх змін під час війни в усіх сферах: емоційній, когнітивній, поведінковій, фізичній, фізіологічній, професійній. Телевізійна програма «Допомога психолога» є дієвою публічною психологічною допомогою учасникам програми, яка може бути корисною телеглядачам, що знаходяться в різних умовах та місцях перебування під час війни в Україні.

Посилання

1. Цигульська, Т. Ф. (2000). Загальна та прикладна психологія: курс лекцій. Наукова думка.
2. Bristol, L. M. (2012). Social adaptation. Rare books club Com.
3. Giles, H., Coupland, J., Coupland, N. (1991). Accommodation Theory: Communication, Context, and Consequence.
4. Erikson, Erik H. (1993). [1950]. Childhood and Society. Norton, & Company.
5. Kim, Young Yun (2005). Adapting to a New Culture. In W. Gudykunst (Ed.), Theorizing about intercultural communication. Sage Publications.
6. Meerson, F. Z. (1983). Adaptation, Stress and Prophilaxy.Springer.
7. Rogers, C. R. (2004). On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy. Constable & Robinson Ltd.
8. Selye, H. (1974). Stress without distress. Lippincott Williams, & Wilkins.
Опубліковано
2022-07-22