Толерантність як детермінанта забезпечення психологічного здоров’я освітнього персоналу

Ключові слова: толерантність, психологічне здоров’я, детермінанта психологічного здоров’я, індекс толерантності, види толерантності, освітній персонал

Анотація

Вступ. Актуальним в сучасних умовах є пошук детермінант психологічного здоровя освітнього персоналу, до яких слід віднести толерантність.

Мета дослідження: емпірично дослідити види та індекс толерантності персоналу освітніх організацій та вплив показників толерантності на вираженість структурних компонентів його психологічного здоров’я.

Методи дослідження: опитувальник «Індекс толерантності» Г. Солдатової та ін., «Шкала ставлення до психологічного здоров’я» Т. Галкіної, Н. Артемцевої, «Шкала позитивного психічного здоров’я» J. Lukat et al., «Опитувальник для вимірювання локус контролю здоров’я».

Результати дослідження. Встановлено, що види та індекс толерантності впливають на певні структурні компоненти психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій.

Висновки. Показники толерантності доцільно розглядати як детермінанти психологічного здоров’я освітнього персоналу.

Посилання

Belasheva, I. V. (2014). Tolerantnoe povedenie kak kriterii psikhologicheskogo zdorovya lichnosti [Tolerant behavior as a criterion of psychological health of the individual]. ‎Mir nauki, kultury, obrazovaniya. 6(49), 243–245. [in Russian]

Bryukhovetska, O. V. (2018). Psykhologiya profesiinoyi tolerantnosti kerivnykiv zagalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Psychology of professional tolerance of secondary school principals]. Kyyiv: Interservis. [in Ukrainian]

Galkina, T. V., & Artemtseva, N. G. (2018). Vzaimosvyaz mezhdu otnosheniem k psikhologicheskomu zdorovyu i samootsenkoi lichnosti [The relationship between attitudes toward psychological health and self-esteem]. Psikhologiya cheloveka kak subekta poznaniya, obscheniya i deyatelnosti. Institut psikhologii RAN. [in Russian]

Grinberg, Dzh. (2002). Upravlenie stressom [Stress management]. Piter. [in Russian]

Karamushka, L. M., & Snigur, Yu. S. (2020). Koping-strategiyi: sutnist, pidkhody do klasyfikatsiyi, znachennya dlya psykhologichnogo zdorov’ya osobystosti ta organizatsiyi [Coping strategies: essence, approaches to classification, significance for the psychological health of the individual and the organization]. Aktualni problemy psykhologiyi. Organizatsiina psykhologiya. Ekonomichna psykhologiya. Sotsialna psykhologiya,1(55), 23–30. [in Ukrainian]

Karamushka, L. M., & Shevchenko, A. M. (2017). Psykhologichni chynnyky ta umovy zabezpechennya psykhologichnogo zdorov’ya menedzheriv osvitnikh organizatsii [Psychological factors in and conditions for ensuring the psychological health of educational organization heads]. Aktualni problemy psykhologiyi. Organizatsiina psykhologiya. Ekonomichna psykhologiya. Sotsialna psykhologiya, 1(47), 22–29. [in Ukrainian]

Panchenko, S. A. (2007). Razvitie tolerantnosti kak uslovie sokhraneniya psikhologicheskogo zdorovya podrostkov [Development of tolerance as a condition for maintaining adolescents' psychological health]. Diss. kand. psikhol. nauk. Stavropol. [in Russian]

Piren, M. I. (2015). Tolerantnist – diyevyi chynnyk zlagody ta konsolidatsiyi v suchasnomu ukrayinskomu suspilstvi [Tolerance as an effective factor in harmony and consolidation of modern Ukrainian society]. Visnyk Natsionalnoyi akademiyi derzhavnogo upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny, 2, 51–56. [in Ukrainian]

Pochebut, L.G. (2012). Kross-kul'turnaya i etnicheskaya psihologiya [Cross-cultural and ethnic psychology]. Piter. [in Russian]

Soldatova, G.U., & Shajgerova, L.A. (2008). Psihodiagnostika tolerantnosti lichnosti. [Psychodiagnostics of personal tolerance]. Smysl. [in Russian]

Ruda, O. Yu. (2010). Tolerantnist u roboti vykladacha z pidlitkamy [Tolerance in teacher's work with adolescents]. Visnyk NTUU «KPI». Filosofiya. Psykhologiya. Pedagogika,2, 181–184. [in Ukrainian]

Yatsenko, Yu. S. (2008). Vospitanie tolerantnosti studentov sredstvami mezhkulturnoi kommunikatsii v protsesse yazykovogo obrazovaniya [Developing students' tolerance by means of intercultural communication in the process of language education]. Avtoreferat diss. kand. ped. nauk. Moskva. [in Russian]

Donnelly, Caitlin. (2004). Constructing the ethos of tolerance and respect in an integrated school: the role of teachers. British Educational Research Journal, 30, 2. DOI: 10.1080/0141192042000195254

Lukat, J, Margraf, J., Lutz, R., van der Veld, W. M., & Becker, E. S. (2016). Psychometric properties of the Positive Mental Health Scale (PMH-scale). BMC Psychology, 4(8). DOI: 10.1186/s40359-016-0111-x

Опубліковано
2021-06-01