English Психологічні тенденції у контексті збереження психосоматичного здоров’я особистості

  • Сергій Сергійович Долинний Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0003-3555-5818
Ключові слова: психологічні тенденції, стійкість особистості, психосоматичне здоров'я, характерологічні й особистісні риси, конфлікти

Анотація

Вступ. Розглядається проблема взаємозв'язку психологічної стійкості особистості та психосоматичного здоров'я.

Метою є обґрунтування психологічних тенденцій у контексті збереження психосоматичного здоров’я особистості. Показано, що збереження психосоматичного здоров'я можливо за умови відповідності фізіологічних, особистісних і соціальних норм психологічного потенціалу людини, в основі якого є стійкість. Проаналізовано потенційний ризик розвитку соматичних хвороб щодо деструкції психіки людини.

Результати. Зазначено, що самоусвідомлення особистістю своєї сутності як цілісної структури залежить від активації процесів індивідуального розвитку, які дозволяють сформувати життєві тактики, спрямовані на збереження та відновлення власного здоров’я. Оптимальне співвідношення структурних компонентів особистості й підтримка ієрархічної субпідрядності рівнів забезпечує збереження основних внутрішньопсихічних зв’язків, стійкість і стабільність психіки на даному етапі розвитку (структурний аспект здоров’я). Разом з тим динаміка взаємодії цих компонентів і ступінь узгодженості основних психічних процесів визначає своєрідний характер становлення індивіда цілісною й унікальною індивідуальністю (динамічний або процесуальний аспект здоров’я). Здорова особистість характеризується впорядкованістю й співпідпорядкованістю складових її елементів, з одного боку, та узгодженістю процесів, що забезпечують цілісність і гармонійний розвиток, з іншого. При цьому здоров’я є тим вагомим показником, що характеризує особистість у її цілісності, є необхідною умовою інтеграції усіх складових особистостей у єдину неповторну гармонійну Самість.

Висновки. Показано особливості та методи збереження психосоматичного здоров’я особистості. Перебудова мотиваційної сфери відбувається за рахунок домінування таких провідних мотивів, які орієнтовані переважно на збереження і відновлення здоров’я, що веде до спотворених смисложиттєвих цілей: замкнутості, відчуженості, пасивності, інертності, зниження активності, обмеження комунікативності тощо.

Посилання

1. Lawrence, K. C. (2020). A Study on the Psycho-social Factors Associated with the Mental Health of Uniformed Personnel in Internally Displaced Persons’ Camps in Nigeria. Community mental health journal. DOI: 10.1007/s10597-020-00692-7
2. Leontiev, D. (1988). Test of Meaningful Life Orientations (SJO). https://psycabi.net/testy/256-test-smyslozhiznennye-orientatsii-metodika-szho-d-a-leontev
3. Maklakov, A., & Chermyanin, S. (2010). Methods for assessing the level of development of adaptive abilities of the individual (MLO). http://medbib.in.ua/mnogourovnevyiy-lichnostnyiy-oprosnik37584.html
4. Methods of D. Cairsey (1956). Jung's type determination of temperament. https://psytests.org/temperament/keirsey.html
5. Mills, D. J., Li Anthony, W., & Nower, L. (2020). General motivations, basic psychological needs, and problem gambling: applying the framework of Self-Determination Theory. Addiction Research & Theory. DOI: 10.1080/16066359.2020.1787389
6. Nakao, M., & Ohara, C. (2014). The perspective of psychosomatic medicine on the effect of religion on the mind–body relationship in Japan. Journal of religion and health, 53(1), 46-55. DOI: 10.1007/s10943-012-9586-9
7. Pezeshkian, N. (1996). Psychosomatics and positive psychotherapy. M.: Medicine, 464.
8. Viznyuk, I.M. (2021). Psychosomatic health as a factor of psychological stability. Scientific journal of NPU named after MP Drahomanov. Series 12. Psychological Sciences, 13(58), 17-25. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2021.13(58).02
Опубліковано
2021-06-24