Методи та організація дослідження особливостей реалізації почуття власності в соціальних практиках

  • Ірина Гурамівна Губеладзе Інститут соціальної та політичної психології НАПН України https://orcid.org/0000-0001-8023-6408
Ключові слова: почуття власності, соціальні практики, методи емпіричного дослідження, програма дослідження, дизайн дослідження

Анотація

Вступ. З огляду на брак методик для вивчення почуття власності у статті обґрунтовується доцільність та стратегія дослідження психологічних особливостей реалізації почуття власності в соціальних практиках.

Мета дослідження. Розробити комплекс методів емпіричного дослідження особливостей реалізації почуття власності особи в соціальних практиках.

Методи. Для проведення дослідження використовувався комплекс якісно-кількісних методів: асоціативний експеримент, фокус-групове дослідження, експертне опитування, опитування, контент-аналіз, математико-статистичні методи обробки даних, факторний та кореляційний аналізи для моделювання особливостей реалізації почуття власності в соціальних практиках.

Результати дослідження. Розроблено комплекс методів, який складається з трьох груп: 1) для визначення найбільш типових соціальних практик володіння, в яких проявляється почуття власності; 2) для вивчення соціальних репрезентацій українців щодо власності; 3) для вивчення психологічних особливостей реалізації почуття власності у різних соціальних практиках та конструювання моделей такої реалізації. Обґрунтовано поетапну стратегію дослідження реалізації почуття власності в соціальних практиках.

Висновки. Поетапне слідування розробленій дослідницькій стратегії та використання описаних методів дає змогу комплексно і різнобічно дослідити почуття власності як соціально-психологічний феномен та особливості його реалізації в соціальних практиках. Вибір використаних кількісних і якісних методів змішаного дослідження є обґрунтованим і розкриває можливості узагальнення даних за допомогою допоміжної стратегії тріангуляції. Запропонована модель дослідження може бути реплікована, а також доповнена у подальших наукових розвідках залежно від завдань та умов дослідження.

Посилання

1. Burmenko, T. D., & Karnyshev, A. D. (2003). Sobstvennost: psikhologo-ekonomicheskii analiz [Property: psychological and economic analysis]. Izd-vo BGUEP. 2003. [in Russian]
2. Volkov, V., & Kharkhordyn, O. (2008). Teoryya praktyk [Theory of practice]. Izd-vo. Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge. [in Russian]
3. Gubeladze, I. G. (2020). Sotsialni praktyky volodinnya yak prostir realizatsiyi pochuttya vlasnosti [Social practices of ownership as a space for the realization of a sense of ownership]. Naukovi studiyi iz sotsialnoyi ta politychnoyi psykhologiyi.46(49). 242-250. https://doi.org/10.33120/ssj.vi46(49).173[in Ukrainian]
4. Karamushka, L. M., & Khodakevych, O. G. (2017). Psykhologichni osoblyvosti stavlennya studentskoyi molodi do groshei: monografiya [Psychological features of students' attitude to money].KNEU. [in Ukrainian]
5. Lutsenko, M. Yu. (2012). Obґruntuvannya ta opys avtorskoyi metodyky «Frustratsiya potreby u vlasnosti» [Substantiation and description of the Frustration of the Need for Property questionnaire]. Praktychna psykhologiya ta sotsialna robota. 9(162). 15–23. [in Ukrainian]
6. Dembytska, N. M. (Ed.). (2018). Sotsialno-psykhologichne zabezpechennya ekonomichnoyi sotsializatsiyi molodi: monografiya [Socio-psychological support for economic socialization of youth]. Instytut psykhologiyi imeni G. S. Kostyuka NAPN Ukrayiny. [in Ukrainian]
7. Khazratova, N. V. (2009). Psykhologichna pryroda pochuttya vlasnosti [The psychological nature of ownership]. Sotsialna psykhologiya. 5, 103–110. [in Ukrainian]
8. Avey, J. B., Avolio, B. J., Crossley, C. D., & Luthans, F. (2009). Psychological ownership: Theoretical extensions, measurement and relation to work outcomes. Journal of Organizational Behavior, 30, 173-191. https://doi.org/10.1002/job.583
9. Kirk, C.P., Peck, J., &Swain, S.D. (2018). Property Lines in the Mind: Consumers’ Psychological Ownership and Their Territorial Responses. Journal of Consumer Research. 45. 1. 148–168. https://doi.org/10.1093/jcr/ucx111
10. Pierce, J.L., Kostova, T., & Dirks, K.T. (2002). The state of psychological ownership: Integrating and extending a century of research. Review of General Psychology. 7(1). 84-107. DOI: 10.1037//1089-2680.7.1.84
11. Pierce, J.L., Jussila, I. &, D. (2018). Development and Validation of an Instrument for Assessing Collective Psychological Ownership in Organizational Field Settings. Journal of Management & Organization. 24. 6.776-792. https://doi.org/10.1017/jmo.2016.66
12. Peck, J., & Shu, S.B. (2018). Psychological Ownership and Consumer Behavior. Springer International Publishing. 263 (278).
Опубліковано
2021-06-01