Копінг-стратегії керівників закладів загальної середньої освіти: зв’язок із задоволеністю роботою та організацією

  • Людмила Миколаївна Карамушка Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ https://orcid.org/0000-0003-0622-3419
  • Юлія Сергіївна Снігур Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ https://orcid.org/0000-0002-3150-7870
Ключові слова: заклади загальної середньої освіти, керівники закладів загальної середньої освіти, копінг-стратегії, задоволеність роботою та організацією

Анотація

Вступ. Оптимізація діяльності та поведінки керівників закладів загальної середньої освіти діяльності в складних, стресових ситуаціях передбачає, зокрема, вивчення організаційно-психологічних чинників, які впливають на вибір керівниками копінг-стратегій.

Мета дослідження: дослідити зв’язок між копінг-стратегіями керівників закладів загальної середньої освіти та їхньою задоволеністю роботою та організацією.

Методи дослідження. Для проведення дослідження використовувалися такі методи: опитувальники «Моє ставлення до роботи» (К. Маслач, М. Лейтер) та «Дослідження копінг-поведінки в стресових ситуаціях» (С. Норман, Д. Ендлер, Д. Джеймс, М. Паркер; адаптація Т. Крюкової).

Результати дослідження. Встановлено, що існує статистично значущий зв’язок між задоволеністю роботою та організацією і використанням керівниками закладів середньої освіти активних та пасивних, конструктивних та неконструктивних копінг-стратегій.

Висновки. Врахування виявлених закономірностей може сприяти підвищенню ефективності діяльності закладів загальної середньої освіти.

Посилання

1. Анцыферова, Л. И. (1994) Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита. Психологический журнал. Т. 15(1), 3–19.
2. Бодров, В. А. (2006). Проблема преодоления стресса. «COPING STRESS» и теоретические подходы к его изучению. Психологический журнал. Т. 27(1), 122–133.
3. Водопьянова, Н. Е. (2009). Психодиагностика стресса. Санкт-Петербург: Питер.
4. Кіясь, А. В. (2009). Екологічність побудови копінг-поведінки педагога як умова його професіоналізації. Актуальні проблеми психології, 20, 187–191.
5. Крюкова, Т. Л. (2010). Психология совладающего поведения. Кострома: Костром. гос. ун-та им. Н. А. Некрасова.
6. Нартова-Бочавер С. К. (1997). «Coping behavior» в системе понятий психологии личности. Психологический журнал, 5, 20–30.
7. Родіна, Н. В. (2011). Ієрархічна модель структури копінг-поведінки. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 1, 120–129.
8. Сивогракова, З. А. (2007). Вивчення копінгу як особистісної адаптаційної здібності. Педагогіка і психологія, 22, 159–169.
9. Снігур, Ю. С. (2019). Зв’язок копінг-стратегій керівників закладів загальної середньої освіти з чинниками мікрорівня. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2–3(17), 114–121.
10. Титаренко, Т. М. (2009). Испытание кризисом. Одиссея преодоления. Київ: Людопринт Україна.
11. Цепков, А. Ю. (2017). Копинг-поведение учителя: специфика и динамика стратегий реагирования в конфликтах в зависимости от стажа профессиональной деятельности. Теория и практика общественного развития. 1, 54–57.
12. Ярош, Н. С. (2015). Аналіз досліджень внутрішніх предикторів стрес-долаючої поведінки. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія, 58, 60–64.
13. Billings, A. G., & Moos, R. H. (1984). Coping, stress, and social resources among audits with unipolar depression. Journal of Personality and Social Psychology, 4, 877–891.
14. Frydenberg, E., & Lewis, R. (2000). Teaching Coping to adolescents: when and to whom? American Educational Research Journal, 37, 727–745.
15. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York Springer.
16. Mitchell, R. E., Cronkite, R. C., & Moos, R. H. (1983). Stress, coping, and depression among married couples. Journal of Abnormal Psychology, 92, 433–448.
17. Moss, R. H., & Schaefer, J. A. (1986). Life transitions and crises. Coping with life crises. An integrative approach. New York, 3–28.
18. Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. New York : Oxford University Press.
19. Staniszkis, J. (1972). Patologie struktur organizacyjnych. Próba podejścia systemowegoю. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. Breslau: Ossolineum.
20. Willi, J., & Heim, E. (1986). Psychosoziale Medizin: Gesundheit und Krankheit in bio-sozialer Sicht. Springer. 1, 132–137.
Опубліковано
2020-04-01