Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Науковий журнал проіндексовано в міжнародних наукометричних базах
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


Головна

 

Науковий журнал

«Організаційна психологія. Економічна психологія»

за наук. ред. С.Д. Максименко, Л.М. Карамушки

Науковий журнал «Організаційна психологія. Економічна психологія» проіндексовано у міжнародних наукометричних базах:

Index Copernicus International (since 2015), Google Scholar (since 2016), Academic Resource Index (ResearchBib) (since 2016), World Catalogue of Scientific Journals (since 2019)

З вересня 2018 року кожний номер журналу та статті мають DOI (Digital Object Identifier)

 

Організаційна та економічна психологія є сьогодні одними із актуальних та перспективних напрямків в академічній та прикладній психології не тільки в Україні, а й у всьому світі. Адже, переважно, психологічні фактори є вирішальними для забезпечення ефективної діяльності як окремих працівників, організацій, так і суспільства  в цілому.

Тому видання  нового наукового журналу “Організаційна психологія. Економічна психологія”/ за ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. є актуальним та необхідними кроком на шляху просування та розвитку організаційної та економічної психології в Україні.

Засновниками наукового журналу є  Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України  та Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці.

Науковий журнал  зареєстровано як друкований засіб масової інформації (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  - серія КВ № 9340 від 15.11.2004 р.).

Науковий журнал внесено до Переліку наукових фахових видань МОН України з психології  (Наказ № 528 МОН України від 28 квітня 2015 р.).
Журналу присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер (International Standard Serial Number) - ISSN  2411-3190 (від 23 квітня 2015  року).

У  науковому журналі публікуються результати досліджень фахівців високого кваліфікаційного рівня з різних регіонів України та з-за кордону, що відображають інноваційні науково-прикладні напрями організаційної та економічної психології.

Видання наукового журналу «Організаційна психологія. Економічна психологія» сприятиме розвитку цього напряму психологічної науки в Україні, посиленню співпраці представників академічної та прикладної психології, впровадженню наукових розробок у практику.

З вимогами до оформлення статей можна ознайомитися на сайті журналу в рубриці «вимоги до статей»

http://www.orgpsy-journal.in.ua/info/8/.

 

Контакти редакції журналу:

01033 м.Київ, вул. Панківська 2, офіс 22

тел./факс: 044 288 07 19

моб.: 095-607-96-27; 050-667-33-44

e-mail: LKARAMA01@gmail.com;

okred278@gmail.com

 

 

 

 

© 2014-2019 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ